Liquipedia:Upcoming and ongoing matches

From Liquipedia StarCraft 2 Wiki

Ongoing matches[edit]

ReG 0:0 HTT
April 26, 2018 - 18:00 UTC

Upcoming matches[edit]

Cyan  China vs. Sweden  Namshar
April 27, 2018 - 17:00 UTC
Cyan  China vs. Poland  Nerchio
April 27, 2018 - 17:00 UTC
Cyan  China vs. Netherlands  Optimus
April 27, 2018 - 17:00 UTC
Namshar  Sweden vs. Netherlands  Optimus
April 27, 2018 - 17:00 UTC
Nerchio  Poland vs. Sweden  Namshar
April 27, 2018 - 17:00 UTC
Nerchio  Poland vs. Netherlands  Optimus
April 27, 2018 - 17:00 UTC
Reynor  Italy vs. France  DnS
April 27, 2018 - 17:00 UTC
PtitDrogo  France vs. Ukraine  Bly
April 27, 2018 - 18:15 UTC
Trap  South Korea vs. South Korea  aLive
April 28, 2018 - 4:00 UTC
Zest  South Korea vs. Sweden  SortOf
April 28, 2018 - 4:00 UTC
Lillekanin  Denmark vs. Norway  Snute
April 28, 2018 - 10:00 UTC
nG vs. Wolven
April 28, 2018 - 18:00 UTC
Future  USA vs.   MariK
April 28, 2018 - 19:00 UTC
HeltEn  Norway vs.   niceq
April 28, 2018 - 19:00 UTC
Kozan  USA vs. USA  Seigifried
April 28, 2018 - 19:00 UTC
McMonroe  USA vs.   Maplez
April 28, 2018 - 19:00 UTC
MeomaikA  Vietnam vs.   captainfail
April 28, 2018 - 19:00 UTC
Railgan   vs. Mexico  Sinner
April 28, 2018 - 19:00 UTC
WarreN  USA vs. Luxembourg  JackO
April 28, 2018 - 19:00 UTC
eGGz  Colombia vs.   Flood
April 28, 2018 - 19:00 UTC
3D vs. isimba
April 29, 2018 - 0:00 UTC
Clem  France vs. France  Denver
April 29, 2018 - 11:00 UTC
Elazer  Poland vs. Poland  MaNa
April 29, 2018 - 14:00 UTC
Stephano  France vs. Netherlands  Harstem
April 29, 2018 - 14:00 UTC
Guru  Poland vs. Poland  Jade
April 29, 2018 - 16:00 UTC
Brat_OK  Russia vs. Russia  Vanya
April 29, 2018 - 17:00 UTC
prabuty   vs. Poland  Rodzyn
April 29, 2018 - 17:30 UTC
3D vs. RodG Academy
April 29, 2018 - 18:00 UTC
NoRegreT  Canada vs. Canada  Bioice
April 29, 2018 - 18:00 UTC
Nyan eSport vs. Wolven
April 29, 2018 - 18:00 UTC
Rail  Russia vs. Russia  SKillous
April 29, 2018 - 18:00 UTC
Raze  USA vs. USA  puCK
April 29, 2018 - 18:00 UTC
ReG vs. Micro Maniacs
April 29, 2018 - 18:00 UTC
Ziggy  Poland vs.   Angry
April 29, 2018 - 18:30 UTC
ArchangeL  Bulgaria vs. Denmark  PappiJoe
April 29, 2018 - 19:00 UTC
DisK  Canada vs. Canada  THERIDDLER
April 29, 2018 - 19:00 UTC
Rodzyn  Poland vs.   YenFu
April 29, 2018 - 19:00 UTC
Romson  Poland vs. USA  Neuro
April 29, 2018 - 19:00 UTC
SpaceMarine  Denmark vs. USA  Ninja
April 29, 2018 - 19:00 UTC
Spazymazy  Denmark vs. Italy  Ryosis
April 29, 2018 - 19:00 UTC
Ukko  USA vs.   Puppypaws
April 29, 2018 - 19:00 UTC
Vindicta  USA vs.   MoonBeam
April 29, 2018 - 19:00 UTC
Tocon   vs. Poland  Gerald
April 29, 2018 - 19:30 UTC
A1   vs.   B2
April 30, 2018 - 7:00 UTC
B1   vs.   A2
April 30, 2018 - 11:00 UTC
Arctur  Russia vs. Ukraine  Hellraiser
April 30, 2018 - 17:00 UTC
aW vs. Inae
April 30, 2018 - 18:00 UTC
Kas  Ukraine vs. Ukraine  DIMAGA
April 30, 2018 - 18:00 UTC
Maestros Inmortales de la Ciencia vs. NMSQ
April 30, 2018 - 18:00 UTC
Elazer  Poland vs. South Korea  Bunny
May 1, 2018 - 3:00 UTC
KeeN  South Korea vs. South Korea  Hurricane
May 1, 2018 - 4:15 UTC
ByuL  South Korea vs. South Korea  Rogue
May 2, 2018 - 9:30 UTC
Stats  South Korea vs. South Korea  eMotion
May 2, 2018 - 9:30 UTC
Bunny  South Korea vs. South Korea  Dear
May 5, 2018 - 4:00 UTC
Maru  South Korea vs. Sweden  Zanster
May 5, 2018 - 4:00 UTC
7x vs. I0C
May 5, 2018 - 18:00 UTC
CoopEra vs. Inae
May 6, 2018 - 18:00 UTC
Bly  Ukraine vs. Ukraine  DIMAGA
May 7, 2018 - 17:00 UTC
Hellraiser  Ukraine vs. Russia  Brat_OK
May 7, 2018 - 18:00 UTC
Impact  South Korea vs. South Korea  TY
May 9, 2018 - 9:30 UTC
soO  South Korea vs. South Korea  Cure
May 9, 2018 - 9:30 UTC
Vanya  Russia vs. Ukraine  Kas
May 9, 2018 - 17:00 UTC
Rail  Russia vs. Russia  Arctur
May 9, 2018 - 18:00 UTC
7x vs. ECV
May 11, 2018 - 18:00 UTC
Billowy  South Korea vs. South Korea  INnoVation
May 12, 2018 - 4:00 UTC
Dark  South Korea vs. South Korea  Ryung
May 12, 2018 - 4:00 UTC
Dark Oath vs. Inae
May 12, 2018 - 18:00 UTC
Rail  Russia vs. Russia  Vanya
May 14, 2018 - 17:00 UTC
Arctur  Russia vs. Ukraine  Bly
May 14, 2018 - 18:00 UTC
Brat_OK  Russia vs. Ukraine  Kas
May 15, 2018 - 17:00 UTC
SKillous  Russia vs. Ukraine  DIMAGA
May 15, 2018 - 18:00 UTC
Hellraiser  Ukraine vs. Russia  Rail
May 16, 2018 - 17:00 UTC
DIMAGA  Ukraine vs. Russia  Arctur
May 16, 2018 - 18:00 UTC
SKillous  Russia vs. Russia  Vanya
May 17, 2018 - 17:00 UTC
Brat_OK  Russia vs. Ukraine  Bly
May 17, 2018 - 18:00 UTC
cSc vs. 3D
May 17, 2018 - 18:00 UTC
Blue Shell vs. aW
May 18, 2018 - 18:00 UTC
Vanya  Russia vs. Ukraine  Bly
May 21, 2018 - 17:00 UTC
Hellraiser  Ukraine vs. Ukraine  Kas
May 21, 2018 - 18:00 UTC
Rail  Russia vs. Russia  Brat_OK
May 22, 2018 - 17:00 UTC
Arctur  Russia vs. Russia  SKillous
May 22, 2018 - 18:00 UTC
3D vs. I0C
May 23, 2018 - 18:00 UTC
aW vs. CoopEra
May 24, 2018 - 18:00 UTC
Kas  Ukraine vs. Russia  Arctur
May 28, 2018 - 17:00 UTC
Bly  Ukraine vs. Russia  SKillous
May 28, 2018 - 18:00 UTC
Vanya  Russia vs. Ukraine  Hellraiser
May 29, 2018 - 17:00 UTC
3D vs. HTT
May 29, 2018 - 18:00 UTC
DIMAGA  Ukraine vs. Russia  Rail
May 29, 2018 - 18:00 UTC
I0C vs. Nyan eSport
May 29, 2018 - 18:00 UTC
aW vs. Maestros Inmortales de la Ciencia
May 30, 2018 - 18:00 UTC
SKillous  Russia vs. Ukraine  Hellraiser
June 4, 2018 - 17:00 UTC
ECV vs. Nyan eSport
June 4, 2018 - 18:00 UTC
Vanya  Russia vs. Russia  Arctur
June 4, 2018 - 18:00 UTC
Wolven vs. Hasu players
June 4, 2018 - 18:00 UTC
Kas  Ukraine vs. Ukraine  Bly
June 5, 2018 - 17:00 UTC
DIMAGA  Ukraine vs. Russia  Brat_OK
June 5, 2018 - 18:00 UTC
Hasu players vs. SuicideSheeps
June 5, 2018 - 18:00 UTC
ECV vs. FFG
June 10, 2018 - 18:00 UTC
HTT vs. Team Cladocera
June 11, 2018 - 18:00 UTC