Honor of Kings Champion Cup Winter Season 2020 - Playoffs

From Liquipedia Arena of Valor Wiki

Format[edit]

 • Playoffs
  January 13 - 17th, 2021 in Henan Stadium, China Zhengzhou (Quarterfinal & Semifinal)
  January 23rd, 2020 in China Shenzhen (Grand Final)
  • Top 4 of KPL Fall 2020 are invited to the playoffs directly.
  • Single-elimination Bracket
  • All matches are played in a Bo7
  • Ultimate Battle

In Honor of Kings Pro League: Fall 2018, the playoffs round has set the new rules for drafting and using heroes, which is called Global Ban-Pick (also use in AOV Tournament, started in AOG Spring 2019). But their is a special rules which is not same as AOV tournament in the Game 7, called Ultimate Battle.

 • The Ultimate battle will start if there is a tied series in Game 6 after the crystal has been destroyed (3:3).
 • After the crystal been destroyed, the referee will allow the coach, analyst or the other staffs in each team to draft the heroes in Game 7 for 3 minutes. After the time is out, the coach must submit the hero lineups and challenger spells to the referee, and then coach must leave the stage. There will be a penalty if the players don't use the same heroes and challenger spells as the coach submit.
 • The time will be start counting when the coach come to the stage, and the referee will give a signal for the countdown at 1 minute, 30 seconds, and 10 seconds.
 • Each team's hero lineups will not be visible for the opponent team.

Results[edit]

Quarterfinals (Bo7)
Dynamite Gaming
4
January 13, 2021 - 19:00 CST
Bai Qi Ukyo Tachibana Shen Mengxi Gongsun Li Da Qiao
Zhu Bajie Nakoruru Jiang Ziya Huang Zhong Dun Shan
14:06
Guan Yu Lan Ling Wan Zhang Liang Sun Shangxiang Tayi Zhenren
Lian Po Ukyo Tachibana Yi Xing Gongsun Li Da Qiao
12:36
Lu Bu Nakoruru Mozi Yu Ji Zhang Fei
Liu Bang Jing Sima Yi Marco Polo Tayi Zhenren
16:21
Lian Po Lan Ying Zheng Di Renjie Liu Bang
Bai Qi Zhao Yun Shen Mengxi Luban No.7 Sun Bin
16:21
Ma Chao Luna Mai Shiranui Galo Xiahou Dun
Meng Tian Agudo Mozi Di Renjie Cai Wenji
12:28
MVPs: XyQingQJiangChengXyQingQ
LGD Goose
1
Weibo Turnso Gaming
2
January 14, 2021 - 15:00 CST
Lian Po Luna Baili Shouyue Gongsun Li Da Qiao
Meng Tian Jing Hou Yi Zhang Fei
28:03
Zhu Bajie Nakoruru Mai Shiranui Hou Yi Cai Wenji
Nezha Lan Galo Dong Huang Tai Yi
16:26
Meng Tian Ukyo Tachibana Huang Zhong Master Luban
Luna Lan Ling Wan Yuan Ge Di Renjie Dun Shan
20:59
Liu Bang Zhao Yun Mozi Sun Shangxiang Tayi Zhenren
Ma Chao Agudo Yang Yuhuan Marco Polo Sun Bin
16:48
Guan Yu Lan Ling Wan Shen Mengxi Marco Polo Dun Shan
Charlotte Lian Po Zhou Yu Gongsun Li Da Qiao
17:03
Bai Qi Pei Qinhu Jiang Ziya Meng Ya Zhang Fei
Lu Bu Pangu Mai Shiranui Yu Ji Niumo
21:14
MVPs: ShiJiuMfMsirQFShenRenJiuLong
Mighty Tiger Gaming
4
AG Super Play
4
January 14, 2021 - 19:00 CST
Lian Po Jing Jiang Ziya Di Renjie Master Luban
Ma Chao Agudo Mozi Marco Polo Sun Bin
22:25
Mi Yue Agudo Ying Zheng Galo Dun Shan
Zhu Bajie Zhao Yun Shen Mengxi Huang Zhong Tayi Zhenren
23:03
Xiang Yu Lan Mozi Gongsun Li Da Qiao
Lu Bu Nakoruru Mai Shiranui Di Renjie Zhang Fei
13:02
Zhu Bajie Nakoruru Ganjiang Moye Yu Ji Dong Huang Tai Yi
Lian Po Jing Jiang Ziya Hou Yi Su Lie
17:20
Meng Tian Pangu Mai Shiranui Hou Yi Cai Wenji
Bai Qi Ukyo Tachibana Zhuge Liang Gongsun Li Da Qiao
13:00
Talent Gaming
1
Royal Never Give Up
2
January 13, 2021 - 15:00 CST
Zhu Bajie Nakoruru Mozi Huang Zhong Zhuang Zhou
Lian Po Lan Mai Shiranui Galo Gui Guzi
12:43
Ma Chao Agudo Zhang Liang Yu Ji Sun Bin
Meng Tian Luna Ganjiang Moye Gongsun Li Tayi Zhenren
19:13
Lu Bu Lan Ling Wan Mai Shiranui Galo Dun Shan
Guan Yu Jing Shen Mengxi Marco Polo Niumo
18:48
Lian Po Lan Ying Zheng Gongsun Li Da Qiao
Zhu Bajie Nakoruru Jiang Ziya Yu Ji Su Lie
21:01
Bai Qi Jing Zhou Yu Marco Polo Liu Bang
Ma Chao Ukyo Tachibana Ying Zheng Di Renjie Zhang Fei
21:47
Cao Cao Ukyo Tachibana Wu Ze Tian Di Renjie Zhang Fei
Lu Bu Zhao Yun Shangguan Wan'er Baili Shouyue Sun Bin
18:50
Hero JiuJing
4
Semifinals (Bo7)
Dynamite Gaming
4
January 16, 2021 - 18:00 CST
Lian Po Pei Qinhu Ganjiang Moye Galo Zhang Fei
Ma Chao Agudo Ying Zheng Sun Shangxiang Tayi Zhenren
17:56
Lu Bu Nakoruru Mai Shiranui Marco Polo Gui Guzi
Luna Lan Ling Wan Yuan Ge Di Renjie Dun Shan
18:15
Meng Tian Luna Jiang Ziya Gongsun Li Master Luban
Lian Po Zhao Yun Zhang Liang Yu Ji Da Qiao
12:03
Ma Chao Agudo Ying Zheng Hou Yi Su Lie
Bai Qi Ukyo Tachibana Ganjiang Moye Huang Zhong Dong Huang Tai Yi
21:16
Xiahou Dun Lan Zhang Liang Yu Ji Cai Wenji
Zhu Bajie Jing Shangguan Wan'er Gongsun Li Sun Bin
14:33
MVPs: JueKingMsirXingYJueKingXy
Mighty Tiger Gaming
1
AG Super Play
2
January 17, 2021 - 18:00 CST
Lian Po Ukyo Tachibana Mozi Sun Shangxiang Tayi Zhenren
Lu Bu Jing Mai Shiranui Galo Niumo
12:22
Xiang Yu Pangu Jiang Ziya Yu Ji Master Luban
Xiahou Dun Lan Shangguan Wan'er Gongsun Li Da Qiao
22:58
Zhu Bajie Jing Shen Mengxi Marco Polo Yao KOG
Lian Po Zhao Yun Yu Ji Sun Bin
21:18
Ma Chao Agudo Ganjiang Moye Di Renjie Dun Shan
Meng Tian Ukyo Tachibana Zhou Yu Hou Yi Cai Wenji
22:42
Lu Bu Nakoruru Mai Shiranui Li Yuanfang Cai Wenji
Ma Chao Pei Qinhu Yang Yuhuan Baili Shouyue Tayi Zhenren
11:35
Meng Tian Zhao Yun Shangguan Wan'er Lao Fu Zi Da Qiao
Guan Yu Nakoruru Li Yuanfang Zhang Fei
15:52
Hero JiuJing
4
Championship (Bo7)
Dynamite Gaming
January 23, 2021 - 15:00 CST
Hero JiuJing