Liquipedia Discord: Join #arenaofvalor to assist in the creation of the wiki. Contribute and be a part of growing the wiki together.

King Growth League Spring 2023 - Group Stage First Leg

From Liquipedia Arena of Valor Wiki


Results[edit]

Standings[edit]

Group Stage
1.HI EsportsHI Esports HI Esports18-446-20+2618p
2.Mad Dog GamingMad Dog Gaming Mad Dog Gaming15-742-29+1315p
3.TC GroupingTC Grouping TC Grouping13-942-29+1313p
4.BOABOA BOA13-942-30+1213p
5.Nan Bo WanNan Bo Wan Nan Bo Wan13-938-34+413p
6.Lotus GamingLotus Gaming Lotus Gaming11-1138-37+111p
7.Victorious GamingVictorious Gaming Victorious Gaming11-1134-38-411p
8.Crown WatcherCrown Watcher Crown Watcher10-1232-35-310p
9.WanZhen Esports ClubWanZhen Esports Club WanZhen Esports Club9-1328-38-109p
10.The YoungThe Young The Young8-1431-41-108p
11.Ghost Owl GamingGhost Owl Gaming Ghost Owl Gaming7-1529-42-137p
12.Win Miaoyu EsportsWin Miaoyu Esports Win Miaoyu Esports4-1822-51-294p
Qualification
Upper Bracket
Lower Bracket
Eliminated from title contention


Show AggregateShow Individual
Crown WatcherCrown Watcher2-3
Apr 12
1-3
Apr 18
3-0
Mar 20
0-3
Apr 24
3-1
Mar 28
0-3
Apr 07
0-3
Apr 10
2-3
Mar 21
1-3
Mar 27
1-3
Apr 26
3-1
Apr 17
4-3
2-3, 2-0
3-3
1-3, 2-0
4-2
3-0, 1-2
0-5
0-3, 0-2
5-1
3-1, 2-0
2-3
0-3, 2-0
0-5
0-3, 0-2
3-5
2-3, 1-2
3-3
1-3, 2-0
3-4
1-3, 2-1
5-1
3-1, 2-0
Lotus GamingLotus Gaming0-2
Mar 14
3-0
Mar 22
3-1
Apr 07
2-3
Mar 28
0-3
Apr 24
3-2
Apr 17
3-2
Mar 20
0-3
Apr 19
2-3
Apr 25
1-3
Mar 29
3-1
Apr 11
3-4
0-2, 3-2
5-1
3-0, 2-1
5-1
3-1, 2-0
3-5
2-3, 1-2
1-5
0-3, 1-2
4-4
3-2, 1-2
4-4
3-2, 1-2
2-3
0-3, 2-0
3-5
2-3, 1-2
3-4
1-3, 2-1
5-1
3-1, 2-0
Ghost Owl GamingGhost Owl Gaming0-2
Mar 13
1-2
Feb 13
3-1
Mar 27
1-3
Apr 10
3-0
Apr 26
1-3
Apr 06
1-3
Mar 21
2-3
Mar 28
2-3
Apr 17
1-3
Apr 24
3-1
Apr 12
3-3
0-2, 3-1
1-5
1-2, 0-3
5-1
3-1, 2-0
1-5
1-3, 0-2
3-2
3-0, 0-2
3-4
1-3, 2-1
2-5
1-3, 1-2
4-4
2-3, 2-1
3-5
2-3, 1-2
1-5
1-3, 0-2
3-3
3-1, 0-2
Win Miaoyu EsportsWin Miaoyu Esports2-1
Feb 28
0-2
Feb 15
0-2
Feb 21
3-2
Apr 19
3-2
Apr 10
2-3
Apr 11
2-3
Mar 29
3-2
Apr 25
0-3
Mar 21
2-3
Apr 18
1-3
Apr 06
2-4
2-1, 0-3
1-5
0-2, 1-3
1-5
0-2, 1-3
3-4
3-2, 0-2
3-4
3-2, 0-2
2-5
2-3, 0-2
3-5
2-3, 1-2
3-4
3-2, 0-2
1-5
0-3, 1-2
2-5
2-3, 0-2
1-5
1-3, 0-2
HI EsportsHI Esports2-0
Feb 27
2-1
Feb 28
2-0
Mar 14
2-0
Mar 08
3-0
Apr 07
3-2
Mar 27
3-0
Apr 26
3-1
Mar 22
0-3
Apr 11
3-1
Mar 20
0-3
Apr 18
5-0
2-0, 3-0
5-3
2-1, 3-2
5-1
2-0, 3-1
4-3
2-0, 2-3
5-0
3-0, 2-0
3-4
3-2, 0-2
5-0
3-0, 2-0
5-1
3-1, 2-0
2-3
0-3, 2-0
5-1
3-1, 2-0
2-4
0-3, 2-1
The YoungThe Young0-2
Feb 20
2-1
Feb 27
2-0
Mar 01
2-0
Mar 13
0-2
Feb 15
3-1
Mar 21
1-3
Apr 18
1-3
Mar 29
3-2
Apr 19
2-3
Apr 12
2-3
Mar 20
1-5
0-2, 1-3
5-1
2-1, 3-0
2-3
2-0, 0-3
4-3
2-0, 2-3
0-5
0-2, 0-3
5-2
3-1, 2-1
2-5
1-3, 1-2
2-5
1-3, 1-2
4-4
3-2, 1-2
4-3
2-3, 2-0
2-5
2-3, 0-2
BOABOA0-2
Feb 14
2-1
Mar 13
1-2
Feb 15
2-0
Feb 27
2-0
Mar 01
1-2
Mar 06
3-0
Apr 19
1-3
Apr 12
3-1
Mar 22
3-0
Mar 28
3-1
Apr 25
3-2
0-2, 3-0
4-4
2-1, 2-3
4-3
1-2, 3-1
5-2
2-0, 3-2
4-3
2-0, 2-3
2-5
1-2, 1-3
5-1
3-0, 2-1
3-4
1-3, 2-1
5-1
3-1, 2-0
4-2
3-0, 1-2
3-3
3-1, 0-2
Nan Bo WanNan Bo Wan2-0
Feb 22
2-1
Mar 07
2-1
Feb 28
2-1
Mar 06
0-2
Feb 20
2-1
Mar 08
1-2
Feb 21
0-3
Apr 06
2-3
Apr 24
3-2
Apr 11
3-1
Mar 27
5-0
2-0, 3-0
4-4
2-1, 2-3
5-2
2-1, 3-1
5-3
2-1, 3-2
0-5
0-2, 0-3
5-2
2-1, 3-1
1-5
1-2, 0-3
2-3
0-3, 2-0
2-5
2-3, 0-2
5-2
3-2, 2-0
4-3
3-1, 1-2
TC GroupingTC Grouping2-1
Mar 06
0-2
Mar 01
1-2
Feb 27
2-0
Mar 07
0-2
Feb 22
2-1
Feb 14
1-2
Mar 08
0-2
Feb 15
3-0
Apr 10
3-1
Apr 17
3-0
Apr 07
5-3
2-1, 3-2
3-2
0-2, 3-0
4-4
1-2, 3-2
4-3
2-0, 2-3
1-5
0-2, 1-3
5-2
2-1, 3-1
4-3
1-2, 3-1
3-2
0-2, 3-0
4-2
3-0, 1-2
4-3
3-1, 1-2
5-0
3-0, 2-0
Mad Dog GamingMad Dog Gaming0-2
Feb 21
2-1
Mar 08
2-1
Feb 20
2-1
Mar 14
0-2
Mar 06
2-1
Feb 22
0-2
Mar 07
2-0
Feb 13
2-1
Feb 28
3-0
Apr 06
3-0
Mar 29
3-3
0-2, 3-1
5-3
2-1, 3-2
5-3
2-1, 3-2
5-1
2-1, 3-0
3-2
0-2, 3-0
4-4
2-1, 2-3
1-5
0-2, 1-3
5-2
2-0, 3-2
2-4
2-1, 0-3
4-2
3-0, 1-2
5-0
3-0, 2-0
Victorious GamingVictorious Gaming1-2
Mar 08
1-2
Mar 06
2-0
Mar 07
2-0
Mar 01
0-2
Feb 14
0-2
Feb 21
2-1
Feb 22
0-2
Mar 14
2-1
Feb 20
2-1
Mar 13
1-3
Mar 22
4-3
1-2, 3-1
4-3
1-2, 3-1
5-1
2-0, 3-1
5-2
2-0, 3-2
1-5
0-2, 1-3
3-4
0-2, 3-2
2-4
2-1, 0-3
2-5
0-2, 2-3
3-4
2-1, 1-3
2-4
2-1, 0-3
3-3
1-3, 2-0
WanZhen Esports ClubWanZhen Esports Club0-2
Mar 01
0-2
Feb 21
2-0
Feb 22
2-0
Feb 13
1-2
Mar 07
2-0
Feb 28
2-0
Feb 20
2-1
Mar 13
0-2
Mar 14
0-2
Feb 15
0-2
Feb 27
1-5
0-2, 1-3
1-5
0-2, 1-3
3-3
2-0, 1-3
5-1
2-0, 3-1
4-2
1-2, 3-0
5-2
2-0, 3-2
3-3
2-0, 1-3
3-4
2-1, 1-3
0-5
0-2, 0-3
0-5
0-2, 0-3
3-3
0-2, 3-1
Crown WatcherCrown WatcherLotus GamingLotus GamingGhost Owl GamingGhost Owl GamingWin Miaoyu EsportsWin Miaoyu EsportsHI EsportsHI EsportsThe YoungThe YoungBOABOANan Bo WanNan Bo WanTC GroupingTC GroupingMad Dog GamingMad Dog GamingVictorious GamingVictorious GamingWanZhen Esports ClubWanZhen Esports Club


Detailted Results[edit]

Week 1[edit]
Week 1
February 13, 2023
Win Miaoyu EsportsWin Miaoyu EsportsWME
0
2
WanZhen Esports ClubWanZhen Esports ClubWZ
February 13, 2023 - 17:00 CST
Lu Bu
Miyamoto Musashi
Yi Xing
Alessio
Taiyi Zhenren
16:13
Sun Bin
Gongsun Li
Zhao Yun
Dongfang Yao
Meng Tian
Xiahou Dun
Jing
Zhou Yu
Meng Ya
Zhang Fei
13:32
Master Luban
Luban No.7
Shen Mengxi
Zhao Huaizhen
Charlotte
Mad Dog GamingMad Dog GamingMD
2
0
Nan Bo WanNan Bo WanNBW
February 13, 2023 - 19:00 CST
Zhu Bajie
Miyamoto Musashi
Shen Mengxi
Garo
Liu Bang
19:38
Zhang Fei
Lady Sun
Zhaojun
Zhao Huaizhen
Charlotte
Fuzi
Lam
Yi Xing
Alessio
Ming Shiyin
15:37
Sun Bin
Gongsun Li
Shen Mengxi
Dongfang Yao
Xiahou Dun
Ghost Owl GamingGhost Owl GamingGOG
1
2
Lotus GamingLotus GamingLTS
February 13, 2023 - 20:15 CST
Lu Bu
Miyamoto Musashi
Jiang Ziya
Marco Polo
Toro
21:31
Master Luban
Luban No.7
Xishi
Zhao Huaizhen
Charlotte
Ma Chao
Aguto
Zhaojun
Fuzi
Da Qiao
13:48
Su Lie
Marco Polo
Hai Yue
Lam
Meng Tian
Guan Yu
Ukyo Tachibana
Yi Xing
Luban No.7
Master Luban
15:37
Zhang Fei
Gongsun Li
Zhaojun
Miyamoto Musashi
Lu Bu
February 14, 2023
HI EsportsHI EsportsHI
2
0
Victorious GamingVictorious GamingVTG
February 14, 2023 - 17:00 CST
Zhu Bajie
Zhao Huaizhen
Mai Shiranui
Alessio
Sun Bin
24:37
Liu Bang
Di Renjie
Yi Xing
Lam
Meng Tian
Xiang Yu
Miyamoto Musashi
Zhaojun
Gongsun Li
Taiyi Zhenren
12:02
Ming Shiyin
Lady Sun
Shen Mengxi
Jing
Lian Po
Crown WatcherCrown WatcherCW
2
0
BOABOABOA
February 14, 2023 - 18:30 CST
Zhu Bajie
Jing
Zhaojun
Gongsun Li
Sun Bin
18:51
Gongsun Li
Lady Sun
Yi Xing
Miyamoto Musashi
Lu Bu
Charlotte
Zhao Huaizhen
Ying Zheng
Yuanfang
Zhang Fei
19:22
Liu Bang
Garo
Shen Mengxi
Lam
Xiahou Dun
The YoungThe YoungTY
1
2
TC GroupingTC GroupingTCG
February 14, 2023 - 20:00 CST
Fuzi
Aguto
Yi Xing
Di Renjie
Da Qiao
16:26
Taiyi Zhenren
Gongsun Li
Hai Yue
Lam
Xiang Yu
Xiang Yu
Miyamoto Musashi
Shen Mengxi
Ge Ya
Liu Bang
15:11
Master Luban
Luban No.7
Zhou Yu
Kai
Guan Yu
Xiahou Dun
Jing
Ying Zheng
Gongsun Li
Zhang Fei
27:46
Sun Bin
Di Renjie
Shen Mengxi
Dongfang Yao
Zhu Bajie
February 15, 2023
HI EsportsHI EsportsHI
2
0
The YoungThe YoungTY
February 15, 2023 - 14:00 CST
Meng Tian
Miyamoto Musashi
Zhaojun
Gongsun Li
Sun Bin
15:38
Zhang Fei
Di Renjie
Hai Yue
Zhao Huaizhen
Lu Bu
Xiang Yu
Lam
Yi Xing
Ge Ya
Taiyi Zhenren
14:45
Ming Shiyin
Lady Sun
Shen Mengxi
Aguto
Ma Chao
Win Miaoyu EsportsWin Miaoyu EsportsWME
0
2
Lotus GamingLotus GamingLTS
February 15, 2023 - 15:30 CST
Lu Bu
Miyamoto Musashi
Yi Xing
Gongsun Li
Sun Bin
19:11
Master Luban
Luban No.7
Zhaojun
Jing
Zhu Bajie
Charlotte
Aguto
Zhou Yu
Luban No.7
Master Luban
14:44
Zhang Fei
Gongsun Li
Ying Zheng
Lam
Lu Bu
WanZhen Esports ClubWanZhen Esports ClubWZ
0
2
Mad Dog GamingMad Dog GamingMD
February 15, 2023 - 17:00 CST
Meng Tian
Miyamoto Musashi
Jiang Ziya
Marco Polo
Su Lie
12:14
Da Qiao
Ge Ya
Ganjiang Moye
Lam
Fuzi
Xiahou Dun
Lam
Shangguan Wan'Er
Lady Sun
Taiyi Zhenren
13:20
Ming Shiyin
Alessio
Yi Xing
Zhao Huaizhen
Guan Yu
Ghost Owl GamingGhost Owl GamingGOG
2
1
BOABOABOA
February 15, 2023 - 18:30 CST
Xiahou Dun
Miyamoto Musashi
Yi Xing
Gongsun Li
Taiyi Zhenren
11:50
Zhang Fei
Di Renjie
Jiang Ziya
Zhao Huaizhen
Guan Yu
Xiang Yu
Lam
Mai Shiranui
Ge Ya
Ming Shiyin
20:37
Toro
Lady Sun
Yi Xing
Luna
Lu Bu
Lu Bu
Nakoruru
Shen Mengxi
Di Renjie
Toro
25:12
Master Luban
Huang Zhong
Xishi
Lam
Meng Tian
Nan Bo WanNan Bo WanNBW
2
0
TC GroupingTC GroupingTCG
February 15, 2023 - 20:00 CST
Zhu Bajie
Miyamoto Musashi
Zhaojun
Gongsun Li
Sun Bin
14:59
Zhang Fei
Ge Ya
Yi Xing
Zhao Huaizhen
Charlotte
Xiahou Dun
Lam
Mai Shiranui
Luban No.7
Master Luban
11:25
Ming Shiyin
Alessio
Shen Mengxi
Aguto
Ma Chao
Week 2[edit]
Week 2
February 20, 2023
Crown WatcherCrown WatcherCW
2
0
The YoungThe YoungTY
February 20, 2023 - 14:00 CST
Charlotte
Zhao Huaizhen
Zhou Yu
Garo
Sun Bin
19:10
Shieldun
Marco Polo
Yi Xing
Aguto
Meng Tian
Xiahou Dun
Lam
Ying Zheng
Gongsun Li
Zhang Fei
15:44
Master Luban
Luban No.7
Shen Mengxi
Dongfang Yao
Xiang Yu
Ghost Owl GamingGhost Owl GamingGOG
1
2
Mad Dog GamingMad Dog GamingMD
February 20, 2023 - 15:20 CST
Zhu Bajie
Dongfang Yao
Yi Xing
Gongsun Li
Taiyi Zhenren
11:18
Ming Shiyin
Alessio
Mai Shiranui
Miyamoto Musashi
Meng Tian
Mozi
Miyamoto Musashi
Zhaojun
Luban No.7
Master Luban
15:52
Taiyi Zhenren
Meng Ya
Yi Xing
Zhao Huaizhen
Mulan
Lu Bu
Nakoruru
Jiang Ziya
Lady Sun
Toro
12:41
Master Luban
Luban No.7
Ganjiang Moye
Luna
Zhu Bajie
WanZhen Esports ClubWanZhen Esports ClubWZ
2
0
BOABOABOA
February 20, 2023 - 17:00 CST
Zhao Huaizhen
Luna
Yi Xing
Ge Ya
Master Luban
15:57
Taiyi Zhenren
Garo
Ying Zheng
Aguto
Charlotte
Meng Tian
Miyamoto Musashi
Mai Shiranui
Meng Ya
Liu Bang
11:27
Ming Shiyin
Alessio
Yi Xing
Jing
Zhu Bajie
Victorious GamingVictorious GamingVTG
2
1
TC GroupingTC GroupingTCG
February 20, 2023 - 18:30 CST
Charlotte
Zhao Huaizhen
Zhaojun
Ge Ya
Zhang Fei
16:57
Taiyi Zhenren
Gongsun Li
Shen Mengxi
Menki
Xiahou Dun
Lu Bu
Lam
Jiang Ziya
Meng Ya
Toro
13:52
Master Luban
Luban No.7
Yi Xing
Kai
Xiang Yu
Zhu Bajie
Nakoruru
Shen Mengxi
Gongsun Li
Taiyi Zhenren
22:50
Toro
Lady Sun
Jiang Ziya
Luna
Lu Bu
HI EsportsHI EsportsHI
2
0
Nan Bo WanNan Bo WanNBW
February 20, 2023 - 20:00 CST
Xiang Yu
Miyamoto Musashi
Zhaojun
Gongsun Li
Taiyi Zhenren
24:07
Master Luban
Luban No.7
Shen Mengxi
Kai
Meng Tian
Zhu Bajie
Nakoruru
Mai Shiranui
Meng Ya
Sun Bin
18:11
Ming Shiyin
Lady Sun
Yi Xing
Dongfang Yao
Xiahou Dun
February 21, 2023
Lotus GamingLotus GamingLTS
2
0
WanZhen Esports ClubWanZhen Esports ClubWZ
February 21, 2023 - 14:00 CST
Guan Yu
Kai
Hai Yue
Garo
Zhang Fei
15:39
Da Qiao
Fuzi
Zhou Yu
Menki
Lu Bu
Lu Bu
Dongfang Yao
Yi Xing
Meng Ya
Toro
15:33
Master Luban
Luban No.7
Zhaojun
Nakoruru
Xiahou Dun
Crown WatcherCrown WatcherCW
2
0
Mad Dog GamingMad Dog GamingMD
February 21, 2023 - 15:10 CST
Charlotte
Zhao Huaizhen
Ying Zheng
Di Renjie
Master Luban
24:20
Mozi
Meng Ya
Shen Mengxi
Miyamoto Musashi
Zhu Bajie
Lu Bu
Luna
Hai Yue
Lady Sun
Zhang Fei
17:33
Master Luban
Luban No.7
Yi Xing
Jing
Xiang Yu
Ghost Owl GamingGhost Owl GamingGOG
2
0
Win Miaoyu EsportsWin Miaoyu EsportsWME
February 21, 2023 - 16:30 CST
Meng Tian
Lam
Zhaojun
Fuzi
Da Qiao
13:43
Taiyi Zhenren
Gongsun Li
Hai Yue
Dongfang Yao
Xiang Yu
Lu Bu
Miyamoto Musashi
Shangguan Wan'Er
Di Renjie
Sun Bin
15:33
Ming Shiyin
Ge Ya
Shen Mengxi
Kai
Charlotte
Victorious GamingVictorious GamingVTG
0
2
The YoungThe YoungTY
February 21, 2023 - 17:45 CST
Meng Tian
Dongfang Yao
Shen Mengxi
Gongsun Li
Zhang Fei
15:45
Da Qiao
Di Renjie
Zhaojun
Lam
Fuzi
Zhu Bajie
Miyamoto Musashi
Ying Zheng
Alessio
Ming Shiyin
11:11
Zhong Kui
Gongsun Li
Yi Xing
Aguto
Ma Chao
Nan Bo WanNan Bo WanNBW
1
2
BOABOABOA
February 21, 2023 - 18:45 CST
Cao Cao
Zhao Huaizhen
Zhaojun
Gongsun Li
Zhang Fei
17:00
Sun Bin
Di Renjie
Shen Mengxi
Charlotte
Lian Po
Miyamoto Musashi
Mai Shiranui
Garo
Ming Shiyin
18:53
Master Luban
Luban No.7
Zhaojun
Zhao Huaizhen
Xiang Yu
Lu Bu
Nakoruru
Ying Zheng
Lady Sun
Toro
17:46
Zhang Fei
Ge Ya
Yi Xing
Luna
Xiahou Dun
February 22, 2023
Mad Dog GamingMad Dog GamingMD
2
1
The YoungThe YoungTY
February 22, 2023 - 14:00 CST
Meng Tian
Miyamoto Musashi
Yi Xing
Luban No.7
Master Luban
16:14
Sun Bin
Gongsun Li
Hai Yue
Aguto
Charlotte
Zhu Bajie
Jing
Ganjiang Moye
Di Renjie
Ming Shiyin
15:46
Fei
Ge Ya
Yi Xing
Miyamoto Musashi
Xiahou Dun
Lu Bu
Dongfang Yao
Shen Mengxi
Lady Sun
Taiyi Zhenren
21:08
Zhang Fei
Di Renjie
Ying Zheng
Lam
Fuzi
Ghost Owl GamingGhost Owl GamingGOG
0
2
WanZhen Esports ClubWanZhen Esports ClubWZ
February 22, 2023 - 15:45 CST
Lu Bu
Miyamoto Musashi
Shen Mengxi
Garo
Taiyi Zhenren
21:40
Zhang Fei
Lady Sun
Yi Xing
Dongfang Yao
Xiang Yu
Charlotte
Lam
Yi Xing
Gongsun Li
Toro
13:35
Taiyi Zhenren
Ge Ya
Zhaojun
Zhao Huaizhen
Meng Tian
HI EsportsHI EsportsHI
2
0
TC GroupingTC GroupingTCG
February 22, 2023 - 16:55 CST
Xiang Yu
Lam
Jiang Ziya
Luban No.7
Tai Yi
21:24
Da Qiao
Gongsun Li
Yi Xing
Kai
Lian Po
Meng Tian
Miyamoto Musashi
Mai Shiranui
Garo
Sun Bin
12:42
Zhang Fei
Ge Ya
Jin Chan
Menki
Xiang Yu
Crown WatcherCrown WatcherCW
0
2
Nan Bo WanNan Bo WanNBW
February 22, 2023 - 18:20 CST
Charlotte
Zhao Huaizhen
Zhou Yu
Meng Ya
Sun Bin
19:28
Master Luban
Garo
Yi Xing
Miyamoto Musashi
Meng Tian
Lu Bu
Miyamoto Musashi
Shen Mengxi
Lady Sun
Taiyi Zhenren
31:02
Zhang Fei
Gongsun Li
Ying Zheng
Jing
Xiahou Dun
Victorious GamingVictorious GamingVTG
2
1
BOABOABOA
February 22, 2023 - 19:50 CST
Meng Tian
Miyamoto Musashi
Shen Mengxi
Garo
Taiyi Zhenren
16:06
Zhang Fei
Meng Ya
Zhou Yu
Zhao Huaizhen
Charlotte
Xiahou Dun
Nakoruru
Yi Xing
Luban No.7
Master Luban
28:44
Sun Bin
Gongsun Li
Ying Zheng
Luna
Meng Tian
Zhu Bajie
Lam
Mai Shiranui
Huang Zhong
Zhang Fei
16:54
Shieldun
Di Renjie
Shen Mengxi
Kai
Guan Yu
Week 3[edit]
Week 3
February 27, 2023
WanZhen Esports ClubWanZhen Esports ClubWZ
0
2
Victorious GamingVictorious GamingVTG
February 27, 2023 - 15:00 CST
Game 1
Game 2
Ghost Owl GamingGhost Owl GamingGOG
2
1
TC GroupingTC GroupingTCG
February 27, 2023 - 16:30 CST
Game 1
Game 2
Game 3
Crown WatcherCrown WatcherCW
0
2
HI EsportsHI EsportsHI
February 27, 2023 - 18:00 CST
Game 1
Game 2
Lotus GamingLotus GamingLTS
1
2
The YoungThe YoungTY
February 27, 2023 - 19:30 CST
Game 1
Game 2
Game 3
Win Miaoyu EsportsWin Miaoyu EsportsWME
0
2
BOABOABOA
February 27, 2023 - 21:00 CST
Game 1
Game 2
February 28, 2023
Lotus GamingLotus GamingLTS
1
2
HI EsportsHI EsportsHI
February 28, 2023 - 15:00 CST
Game 1
Game 2
Game 3
WanZhen Esports ClubWanZhen Esports ClubWZ
2
0
The YoungThe YoungTY
February 28, 2023 - 16:30 CST
Game 1
Game 2
Win Miaoyu EsportsWin Miaoyu EsportsWME
2
1
Crown WatcherCrown WatcherCW
February 28, 2023 - 18:00 CST
Game 1
Game 2
Game 3
Ghost Owl GamingGhost Owl GamingGOG
1
2
Nan Bo WanNan Bo WanNBW
February 28, 2023 - 19:30 CST
Game 1
Game 2
Game 3
Mad Dog GamingMad Dog GamingMD
2
1
TC GroupingTC GroupingTCG
February 28, 2023 - 21:00 CST
Game 1
Game 2
Game 3
March 1, 2023
Win Miaoyu EsportsWin Miaoyu EsportsWME
0
2
Victorious GamingVictorious GamingVTG
March 1, 2023 - 15:00 CST
Game 1
Game 2
Ghost Owl GamingGhost Owl GamingGOG
0
2
The YoungThe YoungTY
March 1, 2023 - 16:30 CST
Game 1
Game 2
HI EsportsHI EsportsHI
0
2
BOABOABOA
March 1, 2023 - 18:00 CST
Game 1
Game 2
Lotus GamingLotus GamingLTS
2
0
TC GroupingTC GroupingTCG
March 1, 2023 - 19:30 CST
Game 1
Game 2
WanZhen Esports ClubWanZhen Esports ClubWZ
0
2
Crown WatcherCrown WatcherCW
March 1, 2023 - 21:00 CST
Game 1
Game 2
Week 4[edit]
Week 4
March 6, 2023
Crown WatcherCrown WatcherCW
1
2
TC GroupingTC GroupingTCG
March 6, 2023 - 15:00 CST
Game 1
Game 2
Game 3
The YoungThe YoungTY
2
1
BOABOABOA
March 6, 2023 - 16:30 CST
Game 1
Game 2
Game 3
Lotus GamingLotus GamingLTS
2
1
Victorious GamingVictorious GamingVTG
March 6, 2023 - 18:00 CST
Game 1
Game 2
Game 3
Mad Dog GamingMad Dog GamingMD
0
2
HI EsportsHI EsportsHI
March 6, 2023 - 19:30 CST
Game 1
Game 2
Win Miaoyu EsportsWin Miaoyu EsportsWME
1
2
Nan Bo WanNan Bo WanNBW
March 6, 2023 - 21:00 CST
Game 1
Game 2
Game 3
March 7, 2023
Ghost Owl GamingGhost Owl GamingGOG
0
2
Victorious GamingVictorious GamingVTG
March 7, 2023 - 15:00 CST
Game 1
Game 2
Win Miaoyu EsportsWin Miaoyu EsportsWME
0
2
TC GroupingTC GroupingTCG
March 7, 2023 - 16:30 CST
Lu Bu
Miyamoto Musashi
Yi Xing
Luban No.7
Master Luban
12:27
Zhang Fei
Gongsun Li
Zhaojun
Lam
Xiang Yu
Meng Tian
Menki
Zhaojun
Di Renjie
Ming Shiyin
12:01
Taiyi Zhenren
Lady Sun
Yi Xing
Kai
Guan Yu
WanZhen Esports ClubWanZhen Esports ClubWZ
1
2
HI EsportsHI EsportsHI