King Pro League Spring 2019 - Group Stage (Week 1-3)

From Liquipedia Arena of Valor Wiki

Results[edit]

Standings[edit]

Western Conference
1 Rogue Warriors4-012-1+11
2 Team WE3-09-3+6
3 GK Gaming3-111-5+6
4 Hero JiuJ3-212-7+5
5 X-Quest2-28-10-2
6 YTG Gaming1-26-8-2
7 TS Gaming1-34-9-5
8 JC Gaming0-32-9-7Eastern Conference
1 Royal Never Give Up4-112-8+4
2 eStar Pro4-213-9+4
3 EDward Gaming3-210-9+1
4 Black Ananas1-38-10-2
5 Topsports Gaming1-35-10-5
6 QG Happy0-32-9-7
6 ViCi Gaming0-32-9-7


Show DuplicatesHide Duplicates
3-1
Mar 09
3-1
Mar 20
0-0
Mar 30
0-0
Apr 30
2-3
Mar 16
0-0
Apr 03
0-0
Apr 07
0-0
Mar 24
0-0
Apr 14
0-0
Apr 20
0-0
Apr 12
0-0
May 03
3-0
Mar 10
0-0
Mar 23
1-3
Mar 09
0-0
Mar 24
3-0
Mar 22
0-0
Apr 04
2-3
Mar 14
0-0
Apr 18
0-0
Mar 28
0-0
May 03
0-0
Apr 11
0-0
Apr 13
3-1
Mar 06
3-0
Mar 17
0-0
Apr 21
0-0
Mar 31
1-3
Mar 20
0-0
Mar 24
0-0
Apr 07
0-0
Apr 14
0-0
Mar 31
0-0
Apr 24
0-0
May 02
0-0
Apr 06
0-0
Apr 20
0-3
Mar 16
0-0
Mar 29
1-3
Mar 07
0-0
Apr 27
0-0
Apr 12
0-0
Mar 30
0-3
Mar 22
0-0
Apr 07
1-3
Mar 13
3-0
Mar 17
0-0
Apr 11
0-3
Mar 08
0-0
May 01
0-0
Apr 28
0-0
Apr 24
0-0
Apr 26
0-0
Mar 28
0-0
Apr 19
0-0
Apr 17
0-0
Apr 30
0-0
Apr 04
0-0
Apr 14
3-1
Mar 13
0-0
Apr 25
0-0
Apr 06
0-0
Apr 27
3-2
Mar 09
0-0
Mar 29
0-0
Mar 27
3-0
Mar 15
0-0
Apr 21
0-0
Mar 30
0-0
Apr 10
3-2
Mar 16
3-2
Mar 14
0-0
Mar 31
0-3
Mar 17
0-0
Apr 25
0-0
Apr 14
0-0
Mar 23
0-0
Apr 21
0-0
Mar 27
0-0
Apr 05
0-0
Apr 27
2-3
Mar 09
0-0
May 02
0-0
Apr 19
0-0
Apr 03
0-0
Apr 18
0-0
Apr 24
0-0
Apr 11
0-0
Apr 06
0-0
Apr 14
0-0
Apr 28
3-2
Mar 21
1-3
Mar 08
2-3
Mar 15
0-0
May 03
0-0
Apr 13
0-0
Mar 24
0-0
Apr 26
0-0
Apr 07
0-0
Mar 28
0-0
May 02
3-0
Mar 08
0-0
Apr 27
0-0
Mar 23
0-0
Apr 28
0-0
Mar 30
3-0
Mar 21
3-0
Mar 10
0-0
Apr 20
0-0
Apr 03
0-0
Apr 17
3-1
Mar 16
0-0
Mar 24
0-0
May 03
0-0
Apr 06
0-0
May 01
2-3
Mar 09
0-0
Apr 21
2-3
Mar 21
0-0
Mar 30
3-1
Mar 06
0-0
Apr 10
0-0
Apr 18
1-3
Mar 13
0-0
Apr 13
0-0
Apr 28
0-0
Apr 14
0-0
Apr 11
0-0
Apr 20
0-0
Apr 28
0-0
Mar 29
0-0
Mar 27
3-1
Mar 08
0-3
Mar 21
1-3
Mar 06
0-0
May 01
0-0
Apr 07
0-0
Apr 05
3-2
Mar 14
3-0
Mar 10
0-0
Apr 20
0-0
Apr 13
3-0
Mar 16
0-0
Apr 24
0-0
Mar 27
0-0
Apr 05
3-2
Mar 15
0-3
Mar 10
0-0
Apr 10
0-0
May 01
0-0
Mar 31
1-3
Mar 22
3-0
Mar 07
3-1
Mar 20
0-0
Apr 12
1-3
Mar 06
0-0
Mar 29
0-0
Apr 26
0-3
Mar 15
0-0
Apr 27
0-0
May 03
0-0
Apr 20
0-0
Apr 18
0-0
Apr 07
0-0
Mar 31
0-0
Mar 23
1-3
Mar 17
0-0
Apr 04
0-0
May 03
0-3
Mar 17
3-1
Mar 07
0-0
Mar 28
0-0
Apr 21
3-2
Mar 09
0-0
Apr 13
0-0
Apr 03
3-1
Mar 13
0-0
Apr 05
3-1
Mar 22
0-0
Mar 23
0-0
Apr 25
0-0
Apr 30
0-3
Mar 10
0-0
Apr 21
0-0
Apr 27
0-0
Apr 19
0-0
Mar 30
0-0
May 02
0-0
Mar 24
0-0
Apr 17
0-0
Apr 13
2-3
Mar 14
0-3
Mar 07
3-1
Mar 17
0-0
Apr 25
0-0
Apr 06
0-0
Mar 23
0-0
Mar 31
0-0
Apr 12
0-0
Apr 17
0-0
Apr 10
0-0
Apr 19
0-0
Apr 26
1-3
Mar 16
0-0
Apr 28
0-3
Mar 10
1-3
Mar 20
0-0
Apr 04
0-0
Apr 30
0-0
Apr 06

Detailed Results[edit]

Week 1[edit]
Week 1
March 6, 2019
Hero 3
March 6, 2019 - 18:00 CST
Kai Li Yuanfang Ganjiang Moye Su Lie Gui Guzi
Lu Bu Pei Qinhu Ying Zheng Cao Cao Niumo
24:42
Sun Ce Gongsun Li Ying Zheng Cao Cao Zhang Fei
Xiahou Dun Marco Polo Shen Mengxi Li Xin Cai Wenji
37:02
Lu Bu Liu Bei Shen Mengxi Zhu Bajie Niumo
Dian Wei Baili Xuance Mozi Xiang Yu Lian Po
18:28
Meng Qi Pei Qinhu Wang Zhaojun Bai Qi Xiahou Dun
Mi Yue Ukyo Tachibana Yang Yuhuan Su Lie Sun Bin
31:36
MVPs: Snow尘夏久诚七年
Match was played in Chengdu
1 QGHappy
BA 3
March 6, 2019 - 20:00 CST
Zhu Bajie Zhao Yun Wang Zhaojun Di Renjie Tayi Zhenren
Lu Bu Gongsun Li Mozi Sun Ce Niumo
24:19
Li Xin Gongsun Li Da Qiao Lao Fu Zi Cheng Yaojin
Kai Nakoruru Sun Bin Xiang Yu Su Lie
24:56
Liu Bang Baili Xuance Shen Mengxi Cao Cao Niumo
Hua Mulan Pei Qinhu Diao Chan Bai Qi Dun Shan
10:36
Mi Yue Nakoruru Mozi Su Lie Zhang Fei
Cao Cao Baili Xuance Wang Zhaojun Zhu Bajie Tayi Zhenren
12:40
MVPs: 139阿澈139一诺
Match was played in Shanghai
1 EDG.M
March 7, 2019
eStarPro 3
March 7, 2019 - 18:00 CST
Sun Ce Pei Qinhu Diao Chan Su Lie Niumo
Cao Cao Baili Xuance Shangguan Wan'er Xiahou Dun Gui Guzi
13:08
Ukyo Tachibana Nakoruru Mai Shiranui Lu Bu Zhang Fei
Dharma Sun Shangxiang Bian Que Zhu Bajie Tayi Zhenren
13:07
Zhu Bajie Gongsun Li Shen Mengxi Lu Bu Dun Shan
Sun Ce Li Bai Wang Zhaojun Li Xin Zhang Fei
22:06
MVPs: CatCat花海
Match was played in Shanghai
0 TOP.M
JC 1
March 7, 2019 - 20:00 CST
Xiahou Dun Pei Qinhu Yang Yuhuan Li Xin Sun Bin
Lu Bu Nakoruru Wang Zhaojun Meng Qi Niumo
22:38
Sun Ce Sun Shangxiang Mozi Su Lie Tayi Zhenren
Zhu Bajie Gongsun Li Wu Ze Tian Cao Cao Gui Guzi
11:41
Hua Mulan Sun Shangxiang Mozi Dun Shan Zhang Fei
Guan Yu Gongsun Li Shen Mengxi Xiang Yu Sun Bin
18:05
Sun Ce Zhao Yun Shen Mengxi Di Renjie Niumo
Bai Qi Marco Polo Shangguan Wan'er Li Xin Dun Shan
15:35
Match was played in Chengdu
3 RNG.M
March 8, 2019
RW 3
Ts
March 8, 2019 - 18:00 CST
20:04
18:01
29:02
Match was played in Chengdu
0 Ts
EDG.M 3
March 8, 2019 - 20:00 CST
Match was played in Shanghai
1 YTG
March 9, 2019
BA 2
WE
March 9, 2019 - 15:00 CST
Match was played in Shanghai
3 WE
RNG.M 3
March 9, 2019 - 18:00 CST
Match was played in Shanghai
2 XQ
GK 3
March 9, 2019 - 20:00 CST
Match was played in Chengdu
1 Hero
March 10, 2019
EDG.M 3
March 10, 2019 - 15:00 CST
Match was played in Shanghai
0 VG
GK 3
March 10, 2019 - 18:00 CST
Match was played in Chengdu
0 TOP.M
RW 3
March 10, 2019 - 20:00 CST
Match was played in Chengdu
0 eStarPro
Week 2[edit]
Week 2
March 13, 2019
Ts 1
WE
March 13, 2019 - 18:00 CST
Match was played in Chengdu
3 WE
BA 1
March 13, 2019 - 20:00 CST
Match was played in Shanghai
3 RNG.M
March 14, 2019
EDG.M 3
March 14, 2019 - 18:00 CST
Match was played in Shanghai
2 TOP.M
XQ 3
March 14, 2019 - 20:00 CST
Match was played in Chengdu
2 Hero
March 15, 2019
WE 3
March 15, 2019 - 18:00 CST
Match was played in Chengdu
0 QGHappy
eStarPro 3
March 15, 2019 - 20:00 CST
Match was played in Shanghai
2 YTG
March 16, 2019
GK 2
XQ
March 16, 2019 - 15:00 CST
Match was played in Chengdu
3 XQ
VG 1
RW
March 16, 2019 - 18:00 CST
Match was played in Shanghai
3 RW
eStarPro 3
March 16, 2019 - 20:00 CST
Match was played in Shanghai
0 JC
March 17, 2019
QGHappy 1
March 17, 2019 - 15:00 CST
Match was played in Shanghai
3 TOP.M
Ts 3
XQ
March 17, 2019 - 18:00 CST
Match was played in Chengdu
0 XQ
Hero 3
March 17, 2019 - 20:00 CST
Match was played in Chengdu
0 RNG.M
Week 3[edit]
Week 3
March 20, 2019
JC 1
GK
March 20, 2019 - 18:00 CST
Match was played in Chengdu
3 GK
eStarPro 3
March 20, 2019 - 20:00 CST
Match was played in Shanghai
1 VG
March 21, 2019
BA 2
March 21, 2019 - 18:00 CST
Match was played in Shanghai
3 YTG
RW 3
March 21, 2019 - 20:00 CST
Match was played in Chengdu
0 EDG.M
March 22, 2019
Ts 0
March 22, 2019 - 18:00 CST
Match was played in Chengdu
3 Hero
RNG.M 3
March 22, 2019 - 20:00 CST
Match was played in Shanghai
1 eStarPro
March 23, 2019
RW 0
XQ
March 23, 2019 - 15:00 CST
Match being played in Chengdu
0 XQ
VG 0
GK
March 23, 2019 - 18:00 CST
Match being played in Shanghai
0 GK
RNG.M 0
March 23, 2019 - 20:00 CST
Match being played in Shanghai
0 QGHappy
March 24, 2019
TOP.M 0
March 24, 2019 - 15:00 CST
Match being played in Shanghai
0 YTG
BA 0
GK
March 24, 2019 - 18:00 CST
Match being played in Shanghai
0 GK
JC 0
March 24, 2019 - 20:00 CST
Match being played in Chengdu
0 Hero