King Pro League Fall 2021 - Group Stage Round 3

From Liquipedia Arena of Valor Wiki


Side Information[edit]

  • AG Super PlayAG Super Play AG Super Play :
    • Will play their match in Week 8 in their Gaming House;
    • Will play their matches in Weeks 9 and 10 in Shanghai to reserve their Home Stadium for their AIC 2021 roster.

Results[edit]

Group Stage Round 3 - Group S
1.eStar ProeStar Pro eStar Pro5-015-5+105p
2.WolvesWolves Wolves3-212-7+53p
3.TOP Esports ArmorTOP Esports Armor TOP Esports Armor2-311-10+12p
4.Gank GamingGank Gaming Gank Gaming2-37-12-52p
5.Talent GamingTalent Gaming Talent Gaming2-37-12-52p
6.Xianyou GamingXianyou Gaming Xianyou Gaming1-46-12-61p
Show DuplicatesHide Duplicates
Gank GamingGank Gaming3-1
Nov 18
0-3
Nov 20
1-3
Nov 25
3-2
Nov 13
0-3
Nov 28
Talent GamingTalent Gaming1-3
Nov 18
0-3
Nov 26
0-3
Nov 13
3-1
Nov 28
3-2
Nov 20
eStar ProeStar Pro3-0
Nov 20
3-0
Nov 26
3-2
Nov 28
3-2
Nov 18
3-1
Nov 14
WolvesWolves3-1
Nov 25
3-0
Nov 13
2-3
Nov 28
1-3
Nov 20
3-0
Nov 17
TOP Esports ArmorTOP Esports Armor2-3
Nov 13
1-3
Nov 28
2-3
Nov 18
3-1
Nov 20
3-0
Nov 26
Xianyou GamingXianyou Gaming3-0
Nov 28
2-3
Nov 20
1-3
Nov 14
0-3
Nov 17
0-3
Nov 26
Gank GamingGank GamingTalent GamingTalent GamingeStar ProeStar ProWolvesWolvesTOP Esports ArmorTOP Esports ArmorXianyou GamingXianyou Gaming


Group Stage Round 3 - Group A
1.AG Super PlayAG Super Play AG Super Play4-113-9+44p
2.Douyu GamingDouyu Gaming Douyu Gaming3-213-9+43p
3.Mighty Tiger GamingMighty Tiger Gaming Mighty Tiger Gaming3-213-10+33p
4.Rogue WarriorsRogue Warriors Rogue Warriors3-210-1003p
5.LGD GooseLGD Goose LGD Goose2-38-10-22p
6.Team WETeam WE Team WE0-56-15-90p
Show DuplicatesHide Duplicates
Mighty Tiger GamingMighty Tiger Gaming2-3
Nov 27
2-3
Nov 13
3-2
Nov 17
3-0
Nov 21
3-2
Nov 25
AG Super PlayAG Super Play3-2
Nov 27
3-0
Nov 21
3-2
Nov 14
1-3
Nov 24
3-2
Nov 19
Rogue WarriorsRogue Warriors3-2
Nov 13
0-3
Nov 21
3-1
Nov 24
3-1
Nov 19
1-3
Nov 27
Team WETeam WE2-3
Nov 17
2-3
Nov 14
1-3
Nov 24
0-3
Nov 27
1-3
Nov 21
LGD GooseLGD Goose0-3
Nov 21
3-1
Nov 24
1-3
Nov 19
3-0
Nov 27
1-3
Nov 14
Douyu GamingDouyu Gaming2-3
Nov 25
2-3
Nov 19
3-1
Nov 27
3-1
Nov 21
3-1
Nov 14
Mighty Tiger GamingMighty Tiger GamingAG Super PlayAG Super PlayRogue WarriorsRogue WarriorsTeam WETeam WELGD GooseLGD GooseDouyu GamingDouyu Gaming


Qualification
Upper Bracket Semifinals
Lower Bracket Round 2
Lower Bracket Round 1
Eliminated from title contention

Detailted Results[edit]

Week 8[edit]
Week 8
November 13, 2021
MTG Mighty Tiger GamingMighty Tiger Gaming2
November 13, 2021 - 15:00 CST
Xiahou Dun Jing Mai Shiranui Di Renjie Master Luban
Lian Po Nakoruru Shen Mengxi Consort Yu Taiyi Zhenren
30:37
Guan Yu Nakoruru Shen Mengxi Consort Yu Dun Shan
Xiahou Dun Zhao Yun Zhou Yu Gongsun Li Da Qiao
13:34
Old Master Aguto Yi Xing Marco Polo Prince of Lanling
Lu Bu Yun Ying Wang Zhaojun Li Yuanfang Gui Guzi
18:20
Ma Chao Yun Ying Xishi Gongsun Li Gui Guzi
Zhu Bajie Luna Jiang Ziya Di Renjie Sun Bin
16:28
Lu Bu Pangu Diao Chan Li Yuanfang Taiyi Zhenren
Guan Yu Ukyo Tachibana Ying Zheng Marco Polo Zhang Fei
15:22
Match was played in Shanghai
3Rogue WarriorsRogue Warriors RW
GK Gank GamingGank Gaming3
November 13, 2021 - 17:00 CST
Lu Bu Nakoruru Xishi Gongsun Li Su Lie
Lian Po Ukyo Tachibana Jiang Ziya Consort Yu Da Qiao
22:41
Zhu Bajie Yun Ying Shen Mengxi Meng Ya Sun Bin
Guan Yu Lan Ying Zheng Gongsun Li Dun Shan
29:54
Xiahou Dun Jing Zhou Yu Di Renjie Da Qiao
Lian Po Pangu Shen Mengxi Genghis Khan Taiyi Zhenren
25:07
Lian Po Zhao Yun Yi Xing Luban No.7 Master Luban
Ma Chao Aguto Zhou Yu Di Renjie Dong Huang Tai Yi
14:25
Guan Yu Pei Qinhu Mozi Consort Yu Dun Shan
Xiahou Dun Yun Ying Mai Shiranui Marco Polo Gui Guzi
22:34
Match was played in Shanghai
2TOP Esports ArmorTOP Esports Armor TES.A
WOL WolvesWolves3
November 13, 2021 - 20:00 CST
Zhu Bajie Luna Zhou Yu Consort Yu Master Luban
Ma Chao Aguto Jiang Ziya Jia Luo Dong Huang Tai Yi
22:32
Guan Yu Aguto Yi Xing Gongsun Li Prince of Lanling
Zhu Bajie Nakoruru Shen Mengxi Genghis Khan Dun Shan
16:06
Xiahou Dun Pei Qinhu Yuan Ge Li Yuanfang Jiang Ziya
Lu Bu Jing Mai Shiranui Meng Ya Sun Bin
12:01
Match was played in Shanghai & Guangzhou
0Talent GamingTalent Gaming TTG
November 14, 2021
LGD LGD GooseLGD Goose1
November 14, 2021 - 15:00 CST
Xiahou Dun Yun Ying Jiang Ziya Li Yuanfang Master Luban
Lu Bu Jing Shen Mengxi Di Renjie Prince of Lanling
21:56
Zhu Bajie Luna Shen Mengxi Di Renjie Taiyi Zhenren
Ma Chao Aguto Zhou Yu Meng Ya Dong Huang Tai Yi
14:17
Lu Bu Jing Xishi Jia Luo Toro
Lian Po Yun Ying Ying Zheng Marco Polo Zhuang Zhou
18:16
Lian Po Ukyo Tachibana Yi Xing Meng Ya Cai Yan
Guan Yu Pangu Chang'e Gongsun Li Dun Shan
12:43
Match was played in Shanghai & Shenzhen
3Douyu GamingDouyu Gaming DYG
AG.SP AG Super PlayAG Super Play3
November 14, 2021 - 17:00 CST
Lian Po Jing Shen Mengxi Gongsun Li Zhang Fei
Old Master Pei Qinhu Yi Xing Xiahou Dun Da Qiao
27:36
Guan Yu Yun Ying Ying Zheng Consort Yu Prince of Lanling
Lu Bu Nakoruru Wang Zhaojun Li Yuanfang Taiyi Zhenren
18:01
Xiahou Dun Luna Baili Shouyue Li Yuanfang Dun Shan
Lian Po Zhao Yun Shen Mengxi Meng Ya Prince of Lanling
12:27
Ma Chao Aguto Nuwa Meng Ya Taiyi Zhenren
Munchie Ukyo Tachibana Jiang Ziya Gongsun Li Master Luban
16:30
Zhu Bajie Nakoruru Zhou Yu Marco Polo Zhuang Zhou
Guan Yu Dongfang Yao Xishi Di Renjie Dun Shan
19:24
Match was played in Chengdu & Shanghai
2Team WETeam WE WE
eStarPro eStar ProeStar Pro3
November 14, 2021 - 20:00 CST
Lu Bu Nakoruru Jiang Ziya Li Yuanfang Master Luban
Xiahou Dun Jing Ying Zheng Consort Yu Da Qiao
30:01
Xiahou Dun Luna Shen Mengxi Meng Ya Taiyi Zhenren
Ma Chao Aguto Yi Xing Li Yuanfang Dun Shan
24:20
Ma Chao Aguto Yi Xing Gongsun Li Yao
Lian Po Luna Shen Mengxi Di Renjie Taiyi Zhenren
15:17
Old Master Pei Qinhu Ying Zheng Lian Po Da Qiao
Guan Yu Zhao Yun Zhou Yu Gongsun Li Su Lie
20:50
Match was played in Shanghai
1Xianyou GamingXianyou Gaming XYG
Week 9[edit]
Week 9
November 17, 2021
WE Team WETeam WE2
November 17, 2021 - 17:00 CST
Zhu Bajie Ukyo Tachibana Shen Mengxi Di Renjie Master Luban
Meng Tian Jing Zhou Yu Gongsun Li Dong Huang Tai Yi
18:48
Lian Po Jing Mai Shiranui Gongsun Li Taiyi Zhenren
Xiahou Dun Lan Xishi Di Renjie Toro
21:33
Ma Chao Aguto Zhou Yu Marco Polo Yao
Lu Bu Luna Yi Xing Consort Yu Master Luban
15:50
Xiahou Dun Zhao Yun Xishi Li Yuanfang Prince of Lanling
Lian Po Nakoruru Ying Zheng Genghis Khan Dun Shan
21:51
Meng Tian Yun Ying Yi Xing Genghis Khan Cai Yan
Guan Yu Zhao Yun Shen Mengxi Marco Polo Taiyi Zhenren
22:06
Match was played in Shanghai
3Mighty Tiger GamingMighty Tiger Gaming MTG
WOL WolvesWolves3
November 17, 2021 - 20:00 CST
Lu Bu Pangu Jin Chan Li Yuanfang Taiyi Zhenren
Xiahou Dun Lan Mai Shiranui Marco Polo Yao
13:39
Old Master Nakoruru Zhou Yu Consort Yu Toro
Ma Chao Aguto Yi Xing Di Renjie Dong Huang Tai Yi
18:23
Guan Yu Ukyo Tachibana Xishi Meng Ya Zhang Fei
Meng Tian Jing Jin Chan Li Yuanfang Dun Shan
16:43
MVPs: 1dao, XiangYu, 1dao
Match was played in Shanghai
0Xianyou GamingXianyou Gaming XYG
November 18, 2021
GK Gank GamingGank Gaming3
November 18, 2021 - 17:00 CST
Lu Bu Jing Yi Xing Consort Yu Dong Huang Tai Yi
Guan Yu Ukyo Tachibana Jiang Ziya Gongsun Li Zhang Fei
35:20
Ma Chao Aguto Shen Mengxi Li Yuanfang Dun Shan
Old Master Pei Qinhu Zhou Yu Meng Ya Master Luban
12:42
Meng Tian Nakoruru Xishi Gongsun Li Su Lie
Xiahou Dun Prince of Lanling Wang Zhaojun Consort Yu Da Qiao
17:52
Xiahou Dun Yun Ying Mozi Meng Ya Sun Bin
Zhu Bajie Nakoruru Jin Chan Li Yuanfang Gui Guzi
17:57
Match was played in Shanghai & Guangzhou
1Talent GamingTalent Gaming TTG
eStarPro eStar ProeStar Pro3
November 18, 2021 - 20:00 CST
Lu Bu Jing Mai Shiranui Jia Luo Toro
Meng Tian Lan Yi Xing Gongsun Li Sun Bin
18:13
Old Master Nakoruru Zhou Yu Gongsun Li Taiyi Zhenren
Ma Chao Aguto Shen Mengxi Marco Polo Prince of Lanling
13:14
Ma Chao Aguto Jiang Ziya Luban No.7 Dong Huang Tai Yi
Guan Yu Ukyo Tachibana Ying Zheng Di Renjie Dun Shan
17:17
Lian Po Ukyo Tachibana Jin Chan Di Renjie Da Qiao
Lu Bu Yun Ying Shangguan Wan'Er Consort Yu Dong Huang Tai Yi
16:12
Zhu Bajie Luna Xishi Li Yuanfang Master Luban
Xiahou Dun Zhao Yun Jiang Ziya Jia Luo Zhuang Zhou
13:51
Match was played in Shanghai
2TOP Esports ArmorTOP Esports Armor TES.A
November 19, 2021
LGD LGD GooseLGD Goose1
November 19, 2021 - 17:00 CST
Zhu Bajie Ukyo Tachibana Shen Mengxi Marco Polo Yao
Xiahou Dun Jing Ying Zheng Meng Ya Sun Bin
18:53
Xiahou Dun Lan Mai Shiranui Li Yuanfang Dong Huang Tai Yi
Zhu Bajie Nakoruru Jin Chan Consort Yu Taiyi Zhenren
15:02
Meng Tian Nakoruru Xishi Gongsun Li Gui Guzi
Lian Po Ukyo Tachibana Shen Mengxi Marco Polo Da Qiao
20:31
Cao Cao Pei Qinhu Wang Zhaojun Old Master Da Qiao
Lu Bu Zhao Yun Zhou Yu Gongsun Li Zhang Fei
14:16
Match was played in Shanghai
3Rogue WarriorsRogue Warriors RW
AG.SP AG Super PlayAG Super Play3
November 19, 2021 - 20:00 CST
Xiahou Dun Jing Shen Mengxi Baili Shouyue Mozi
Ma Chao Aguto Zhou Yu Li Yuanfang Dong Huang Tai Yi
21:09
Meng Tian Yun Ying Ying Zheng Consort Yu Master Luban
Xiahou Dun Nakoruru Shen Mengxi Marco Polo Taiyi Zhenren
23:08
Guan Yu Lan Zhou Yu Di Renjie Zhang Fei
Dongfang Yao Pangu Jiang Ziya Gongsun Li Toro
25:20
Zhu Bajie Nakoruru Xishi Gongsun Li Yao
Guan Yu Ukyo Tachibana Yi Xing Di Renjie Dun Shan
20:56
Liu Bang Zhao Yun Yi Xing Marco Polo Dun Shan
Meng Tian Yun Ying Ying Zheng Luban No.7 Master Luban
21:27
MVPs: Xy, Cat, Aze, QingChuan, JiuC
Match was played in Shanghai & Shenzhen
2Douyu GamingDouyu Gaming DYG
November 20, 2021
TES.A TOP Esports ArmorTOP Esports Armor3
November 20, 2021 - 15:00 CST
Lu Bu Nakoruru Mai Shiranui Meng Ya Sun Bin
Zhu Bajie Lan Yi Xing Gongsun Li Dun Shan
17:39
Guan Yu Ukyo Tachibana Shen Mengxi Marco Polo Master Luban
Lian Po Nakoruru Mai Shiranui Li Yuanfang Jiang Ziya
19:35
Zhu Bajie Jing Xishi Gongsun Li Zhang Fei
Guan Yu Aguto Zhou Yu Luban No.7 Taiyi Zhenren
20:47
Lian Po Yun Ying Ying Zheng Di Renjie Gui Guzi
Ma Chao Prince of Lanling Xishi Jia Luo Master Luban
17:27
Match was played in Shanghai
1WolvesWolves WOL
XYG Xianyou GamingXianyou Gaming2
November 20, 2021 - 17:00 CST
Xiahou Dun Ukyo Tachibana Shen Mengxi Consort Yu Da Qiao
Lu Bu Jing Mai Shiranui Di Renjie Cai Yan
16:30
Lu Bu Pangu Mai Shiranui Jia Luo Taiyi Zhenren
Lian Po Lan Yi Xing Gongsun Li Prince of Lanling
25:14
Lian Po Lan Zhou Yu Gongsun Li Yao
Bai Qi Pei Qinhu Wang Zhaojun Old Master Da Qiao
20:54
Guan Yu Jing Yi Xing Di Renjie Toro
Meng Tian Yun Ying Shen Mengxi Consort Yu Zhang Fei
44:40
Meng Tian Nakoruru Ying Zheng Li Yuanfang Xishi
Mi Yue Aguto Baili Shouyue Meng Ya Dun Shan
15:26
Match was played in Shanghai & Guangzhou
3Talent GamingTalent Gaming TTG
eStarPro eStar ProeStar Pro3
November 20, 2021 - 20:00 CST
Lu Bu Lan Mai Shiranui Consort Yu Toro
Pangu Shen Mengxi Di Renjie Master Luban
21:04
Zhu Bajie Yun Ying Jiang Ziya Gongsun Li Yao
Xiahou Dun Jing Wang Zhaojun Consort Yu Toro
11:31
Xiahou Dun Nakoruru Xishi Luban No.7 Master Luban
Guan Yu Yun Ying Mozi Marco Polo Dun Shan
23:25
Match was played in Shanghai
0Gank GamingGank Gaming GK
November 21, 2021
DYG Douyu GamingDouyu Gaming3
November 21, 2021 - 15:00 CST
Ma Chao Aguto Shen Mengxi Di Renjie Taiyi Zhenren
Bai Qi Jing Zhou Yu Consort Yu Sun Bin
24:21
Lian Po Nakoruru Xishi Gongsun Li Zhang Fei
Old Master Ukyo Tachibana Wang Zhaojun Xiahou Dun Da Qiao
18:50
Xiahou Dun Lan Yi Xing Meng Ya Liu Bang
Lu Bu Pangu Mai Shiranui Marco Polo Toro
22:20
Guan Yu Yun Ying Shangguan Wan'Er Consort Yu Gui Guzi
Ma Chao Aguto Jin Chan Li Yuanfang Liu Bang
15:57
Match was played in Shenzhen & Shanghai
1Team WETeam WE WE
LGD LGD GooseLGD Goose0
November 21, 2021 - 17:00 CST
Zhu Bajie Lan Zhou Yu Jia Luo Sun Bin
Lu Bu Ukyo Tachibana Mai Shiranui Marco Polo Taiyi Zhenren
22:01
Xiahou Dun Jing Yi Xing Li Yuanfang Dong Huang Tai Yi
Ma Chao Aguto Shen Mengxi Gongsun Li Prince of Lanling
21:32
Lian Po Nakoruru Shen Mengxi Meng Ya Taiyi Zhenren
Guan Yu Zhao Yun Ying Zheng Di Renjie Dun Shan
20:29
Match was played in Shanghai
3Mighty Tiger GamingMighty Tiger Gaming MTG
AG.SP AG Super PlayAG Super Play3
November 21, 2021 - 20:00 CST
Zhu Bajie Nakoruru Mai Shiranui Di Renjie Master Luban
Xiahou Dun Jing Shen Mengxi Consort Yu Taiyi Zhenren
23:43
Xiahou Dun Yun Ying Shen Mengxi Consort Yu Su Lie
Lian Po Lan Mai Shiranui Jia Luo Dun Shan
28:13
Munchie Lan Jin Chan Gongsun Li Zhang Fei
Zhu Bajie Nakoruru Yi Xing Hou Yi Master Luban
22:25
MVPs: Yinuo, Cat, Chuchen
Match was played in Shanghai
0Rogue WarriorsRogue Warriors RW
Week 10[edit]
Week 10
November 24, 2021
WE Team WETeam WE1
November 24, 2021 - 17:00 CST
Ma Chao Aguto Zhou Yu Gongsun Li Dong Huang Tai Yi
Xiahou Dun Jing Shen Mengxi Li Yuanfang Dun Shan
21:41
Xiahou Dun Nakoruru Mai Shiranui Marco Polo Sun Bin
Zhu Bajie Lan Yi Xing Genghis Khan Master Luban
10:32
Lian Po Jing Yi Xing Consort Yu Da Qiao
Lu Bu Yun Ying Ying Zheng Hou Yi Taiyi Zhenren
18:21
Lu Bu Prince of Lanling Shen Mengxi Lady Sun Taiyi Zhenren
Old Master Ukyo Tachibana Zhou Yu Marco Polo Zhang Fei
13:00
Match was played in Shanghai
3Rogue WarriorsRogue Warriors RW
AG.SP AG Super PlayAG Super Play1
November 24, 2021 - 20:00 CST
Guan Yu Lan Zhou Yu Gongsun Li Toro
Lu Bu Nakoruru Jin Chan Di Renjie Zhang Fei
21:46
Meng Tian Yun Ying Yi Xing Consort Yu Prince of Lanling
Xiahou Dun Jing Zhou Yu Marco Polo Taiyi Zhenren
19:39
Xiahou Dun Nakoruru Shen Mengxi Marco Polo Gui Guzi
Zhu Bajie Ukyo Tachibana Mai Shiranui Li Yuanfang Sun Bin
15:04
Lu Bu Luna Baili Shouyue Li Yuanfang Dun Shan
Meng Tian Yun Ying Shen Mengxi Gongsun Li Dong Huang Tai Yi
09:38
Match was played in Shanghai
3LGD GooseLGD Goose LGD
November 25, 2021
DYG Douyu GamingDouyu Gaming2
November 25, 2021 - 17:00 CST
Ma Chao Aguto Shen Mengxi Consort Yu Dong Huang Tai Yi
Zhu Bajie Luna Ying Zheng Gongsun Li Sun Bin
15:16
Lian Po Nakoruru Jiang Ziya Di Renjie Zhang Fei
Old Master Prince of Lanling Xishi Marco Polo Da Qiao
20:58
Xiahou Dun Yun Ying Zhou Yu Marco Polo Taiyi Zhenren
Guan Yu Nakoruru Yi Xing Di Renjie Master Luban
15:11
Old Master Pangu Wang Zhaojun Li Yuanfang Jin Chan
Lu Bu Lan Mai Shiranui Consort Yu Toro
22:55
Zhu Bajie Jing Yi Xing Meng Ya Sun Bin
Ma Chao Pangu Zhou Yu Li Yuanfang Zhang Fei
19:35
MVPs: Xy, Xy, Msir, Evil, JiuLong
Match was played in Shenzhe & Shanghai
3Mighty Tiger GamingMighty Tiger Gaming MTG
GK Gank GamingGank Gaming1
November 25, 2021 - 20:00 CST
Xiahou Dun Jing Shen Mengxi Jia Luo Zhang Fei
Ma Chao Aguto Zhou Yu Consort Yu Taiyi Zhenren
15:25
Lu Bu Nakoruru Zhou Yu Marco Polo Gui Guzi
Zhu Bajie Jing Shen Mengxi Jia Luo Sun Bin
18:02
Zhu Bajie Lan Wang Zhaojun Luban No.7 Master Luban
Lian Po Pangu Yuan Ge Gongsun Li Jiang Ziya
14:09
Meng Tian Yun Ying Yi Xing Li Yuanfang Dun Shan
Guan Yu Nakoruru Xishi Di Renjie Zhang Fei
29:04
MVPs: Fly, AGai, Fly, XiangYu
Match was played in Shanghai
3WolvesWolves WOL
November 26, 2021
TES.A TOP Esports ArmorTOP Esports Armor3
November 26, 2021 - 17:00 CST
Zhu Bajie Lan Ying Zheng Marco Polo Toro
Lu Bu Jing Jiang Ziya Consort Yu Taiyi Zhenren
19:26
Ma Chao Aguto Xishi Di Renjie Dun Shan
Zhu Bajie Nakoruru Yi Xing Luban No.7 Master Luban
14:43
Lu Bu Nakoruru Yi Xing Genghis Khan Dong Huang Tai Yi
Old Master Prince of Lanling Shen Mengxi Marco Polo Da Qiao
14:18
MVPs: yChen, yChen, yChen
Match was played in Shanghai
0Xianyou GamingXianyou Gaming XYG
eStarPro eStar ProeStar Pro3
November 26, 2021 - 20:00 CST
Lu Bu Lan Mai Shiranui Di Renjie Gui Guzi
Ma Chao Aguto Zhou Yu Marco Polo Taiyi Zhenren
28:44
Xiahou Dun Yun Ying Shen Mengxi Luban No.7 Master Luban
Lu Bu Jing Jiang Ziya Meng Ya Zhang Fei
18:55
Zhu Bajie Nakoruru Ying Zheng Gongsun Li Dong Huang Tai Yi
Xiahou Dun Pei Qinhu Yi Xing Consort Yu Dun Shan
17:14
Match was played in Shanghai & Guangzhou
0Talent GamingTalent Gaming TTG
November 27, 2021
DYG Douyu GamingDouyu Gaming3
November 27, 2021 - 15:00 CST
Ma Chao Aguto Jiang Ziya Marco Polo Prince of Lanling
Zhu Bajie Han Xin Zhou Yu Luban No.7 Master Luban
20:32
Guan Yu Ukyo Tachibana Mai Shiranui Meng Ya Dun Shan
Meng Tian Yun Ying Shen Mengxi Li Yuanfang Taiyi Zhenren
16:19
Lu Bu Nakoruru Shangguan Wan'Er Gongsun Li Toro
Xiahou Dun Ukyo Tachibana Yi Xing Consort Yu Sun Bin
21:15
Xiahou Dun Yun Ying Zhou Yu Di Renjie Da Qiao
Lu Bu Jing Ying Zheng Gongsun Li Cai Yan
30:14
MVPs: Xy, XiaoYe, Zhinian, Xy
Match was played in Shenzhen & Shanghai
1Rogue WarriorsRogue Warriors RW
LGD LGD GooseLGD Goose3
November 27, 2021 - 17:00 CST
Lu Bu Jing Jin Chan Consort Yu Zhang Fei
Xiahou Dun Nakoruru Zhou Yu Di Renjie Taiyi Zhenren
13:34
Meng Tian Lan Zhou Yu Li Yuanfang Taiyi Zhenren
Zhu Bajie Pangu Mai Shiranui Gongsun Li Dong Huang Tai Yi
19:22
Zhu Bajie Nakoruru Ying Zheng Marco Polo Gui Guzi
Meng Tian Ukyo Tachibana Wang Zhaojun Old Master Da Qiao
21:49
Match was played in Shanghai
0Team WETeam WE WE
AG.SP AG Super PlayAG Super Play3
November 27, 2021 - 20:00 CST
Guan Yu Nakoruru Xishi Luban No.7 Master Luban
Ma Chao Aguto Shen Mengxi Consort Yu Dun Shan
16:21
Cao Cao Aguto Shen Mengxi Gongsun Li Dun Shan
Guan Yu Pangu Yi Xing Luban No.7 Master Luban
15:21
Meng Tian Pangu Ying Zheng Consort Yu Gui Guzi
Lu Bu Lan Mai Shiranui Marco Polo Xishi
23:00
Munchie Yun Ying Baili Shouyue Hou Yi Zhang Fei
Old Master Jing Ying Zheng Meng Ya Prince of Lanling
27:12
Xiahou Dun Pei Qinhu Zhou Yu Jia Luo Dong Huang Tai Yi
Zhu Bajie Luna Jiang Ziya Di Renjie Taiyi Zhenren
18:34
MVPs: JiuLong, Cat, Msir, JiuC, Aze
Match was played in Shanghai
2Mighty Tiger GamingMighty Tiger Gaming MTG
November 28, 2021
GK Gank GamingGank Gaming0
November 28, 2021 - 15:00 CST
Ma Chao Aguto Zhou Yu Di Renjie Dong Huang Tai Yi
Lu Bu Lan Jiang Ziya Gongsun Li Zhang Fei
23:27
Xiahou Dun Nakoruru Shen Mengxi Li Yuanfang Taiyi Zhenren
Old Master Jing Zhou Yu Marco Polo Da Qiao
13:45
Lu Bu Jing Ying Zheng Gongsun Li Toro
Zhu Bajie Nakoruru Shen Mengxi Li Yuanfang Master Luban
17:13
MVPs: XiHe, XiHe, XiuDouZ
Match was played in Shanghai
3Xianyou GamingXianyou Gaming XYG
TES.A TOP Esports ArmorTOP Esports Armor1
November 28, 2021 - 17:00 CST
Lu Bu Lan Yi Xing Consort Yu Cai Yan
Lian Po Jing Mai Shiranui Marco Polo Taiyi Zhenren
22:30
Ma Chao Aguto Ying Zheng Gongsun Li Zhang Fei
Zhu Bajie Nakoruru Shen Mengxi Di Renjie Dun Shan
18:26
Cao Cao Prince of Lanling Xishi Marco Polo Dun Shan
Guan Yu Zhao Yun Zhou Yu Meng Ya Zhang Fei
14:49
Guan Yu Ukyo Tachibana Jiang Ziya Lady Sun Taiyi Zhenren
Xiahou Dun Pei Qinhu Mozi Li Yuanfang Master Luban
20:37
Match was played in Shanghai & Guangzhou
3Talent GamingTalent Gaming TTG
eStarPro eStar ProeStar Pro3
November 28, 2021 - 20:00 CST
Lu Bu Lan Mai Shiranui Consort Yu Sun Bin
Dongfang Yao Pangu Zhou Yu Gongsun Li Taiyi Zhenren
14:23
Old Master Ukyo Tachibana Zhou Yu Xiahou Dun Da Qiao
Lian Po Nakoruru Ying Zheng Di Renjie Prince of Lanling
26:11
Guan Yu Nakoruru Shen Mengxi Marco Polo Toro
Zhu Bajie Yun Ying Jiang Ziya Luban No.7 Master Luban
18:04
Lian Po Jing Xishi Lady Sun Dun Shan
Xiahou Dun Ukyo Tachibana Mai Shiranui Marco Polo Sun Bin
16:04
Ma Chao Yun Ying Yi Xing Di Renjie Taiyi Zhenren
Lu Bu Jing Xishi Meng Ya Zhang Fei
19:04
Match was played in Shanghai
2WolvesWolves WOL