Mocha ZD Esports

From Liquipedia Arena of Valor Wiki
[e][h]Mocha ZD Esports
Team Information
Location:
Region:
Total Earnings:
$10,342
Links
History
Created:
2018-08-22
Disbanded:
2020-06-17

Mocha ZD Esports, formerly known as BOX Gaming and GameTV is a Vietnamese esports organization.

History[edit]

Timeline[edit]

Player Roster[edit]

Former[edit]

Former Squad
ID Name Position Join Date Leave Date New Team
Vietnam PS Man Nguyễn Vũ Hoàng Dũng Dark Slayer Lane 2018-08-22[1] 2020-06-17
Vietnam Khiên Vương Trung Khiên Jungle 2018-08-22[1] 2019-12-30 BOX Gaming
Vietnam Ara Đỗ Thành Hưng Abyssal Dragon Lane 2018-08-22[1] 2019-12-30 BOX Gaming
Vietnam Oppa Nguyễn Phương Nguyên Jungle 2018-08-22[1] 2019-12-30
Vietnam Loki Nguyễn Hồ Ngọc Duy Dark Slayer Lane 2020-03-23 2020-06-17
Vietnam Gray Khưu Khắc Bình Khánh Jungle 2020-03-23 2020-06-17
Vietnam Rina Trần Nguyễn Bảo Ngọc Mid 2020-??-?? 2020-06-17
Vietnam Bap Ngô Minh Quốc Abyssal Dragon Lane 2020-03-23 2020-06-17
Vietnam Hon Nguyễn Phúc Gia Phong Abyssal Dragon Lane 2020-03-23 2020-06-17
Vietnam TopOst Phạm Quốc Đăng Support 2020-??-?? 2020-06-17
Vietnam Metsu Phú Minh Đăng Jungle 2020-??-?? 2020-03-24
Vietnam Binniz Trương Quốc Khôi Abyssal Dragon Lane 2020-??-?? 2020-03-24
Vietnam Henry Nguyễn Ngọc Linh Abyssal Dragon Lane 2018-08-22[1] 2020-03-23
Vietnam Akashi Huỳnh Trọng Tuấn Mid 2019-01-09[5] 2020-03-22 EVOS Esports VN
Vietnam KT Nguyễn Thiên Kỳ Jungle 2020-??-?? 2020-03-10 EVOS Esports VN
Vietnam Matoong Nguyễn Đức Anh Side Lane 2018-08-22[1] 2018-12-21[3] GiGi Gaming
Vietnam Ueki Nguyễn Hải Anh Mid 2018-08-22[1] 2018-12-21[3] FAPtv
Vietnam Namichi Hoàng Trung Nam Side Lane 2018-08-22[1] 2018-12-21[3] GiGi Gaming

Organization[edit]

Former[edit]

Former Organization
ID Name Position Join Date Leave Date New Organization
Vietnam Ponyo Phan Thị Thu Hà Manager 2020-??-?? 2020-06-17
Vietnam Toản Bee Đỗ Văn Toản Coach 2018-08-22[1] 2020-06-17
Vietnam Quỷ Long Trần Thanh Khương Head Coach 2018-08-22[1] 2020-06-17
Vietnam Saya Đặng Thành Vy Assistant Coach 2020-??-?? 2020-06-17

Achievements[edit]

Date Placement LP Tier Tournament Results Prize
2020-06-17 A33rd - 4th A3Tier 3 Arena of Glory Arena of Glory Series B Spring 2020 $436
2020-05-03 A88th A1Tier 1 Arena of Glory Arena of Glory Spring 2020 2/-/12 Grp. S. $4,294
2019-10-12 A66th A2Tier 2 Arena of Glory Arena of Glory Winter 2019 6/-/8 Grp. S. $5,612
2019-08-18 A11st A7Qualifier SEA Games 30th Southeast Asian Games - Esports - Vietnam Qualifier 4 : 3 $0
About achievementsComplete Results in any Tournament

Recent Matches[edit]

References[edit]