Liquipedia:Upcoming and ongoing matches

From Liquipedia Call of Duty Wiki
Ongoing & Upcoming MatchesOngoing & Upcoming MatchesRecently Concluded Matches
  
AE vs. HYP
May 18, 2021 - 18:00 UTC
BK ROG vs. Zygnus
May 18, 2021 - 18:00 UTC
TBA vs. TBD
May 19, 2021 - 15:30 UTC
E8 vs. TBD
May 20, 2021 - 19:00 UTC
Tragik vs. TBD
May 20, 2021 - 19:00 UTC
TBA vs. TBD
May 25, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
June 16, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
June 16, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
June 17, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
June 17, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
June 17, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
June 18, 2021 - 0:30 UTC
TBA vs. TBD
June 18, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
June 18, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
June 18, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
June 19, 2021 - 0:30 UTC
TBA vs. TBD
June 19, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
June 19, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
June 19, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
June 20, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
June 20, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
June 20, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
July 21, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
July 21, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
July 22, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
July 22, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
July 22, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
July 23, 2021 - 0:30 UTC
TBA vs. TBD
July 23, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
July 23, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
July 23, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
July 24, 2021 - 0:30 UTC
TBA vs. TBD
July 24, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
July 24, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
July 24, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
July 25, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
July 25, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
July 25, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
June 16, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
June 16, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
June 17, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
June 17, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
June 17, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
June 18, 2021 - 0:30 UTC
TBA vs. TBD
June 18, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
June 18, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
June 18, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
June 19, 2021 - 0:30 UTC
TBA vs. TBD
June 19, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
June 19, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
June 19, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
June 20, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
June 20, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
June 20, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
July 21, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
July 21, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
July 22, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
July 22, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
July 22, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
July 23, 2021 - 0:30 UTC
TBA vs. TBD
July 23, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
July 23, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
July 23, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
July 24, 2021 - 0:30 UTC
TBA vs. TBD
July 24, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
July 24, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
July 24, 2021 - 23:00 UTC
TBA vs. TBD
July 25, 2021 - 20:00 UTC
TBA vs. TBD
July 25, 2021 - 21:30 UTC
TBA vs. TBD
July 25, 2021 - 23:00 UTC
eStarPro 0:3 FPX
May 16, 2021 - 21:00 UTC  
Weibo 0:3 LF
May 16, 2021 - 19:00 UTC  
TOE 1:3 KZ
May 16, 2021 - 17:00 UTC  
BDG 3:0 Nova.CN
May 16, 2021 - 15:00 UTC  
Zygnus 0:2 AE
May 15, 2021 - 22:40 UTC  
Tragik 2:0 ORG
May 15, 2021 - 22:00 UTC  
ASUS 0:2 E8
May 15, 2021 - 21:20 UTC  
OG 0:0 BK ROG W
May 15, 2021 - 20:40 UTC  
UOL 0:0 STMN
May 15, 2021 - 20:00 UTC  
Wolves 0:3 DYG
May 15, 2021 - 21:00 UTC  
OG 0:3 Q9
May 15, 2021 - 19:00 UTC  
RNG 0:3 QG
May 15, 2021 - 17:00 UTC  
LF 3:2 BDG
May 15, 2021 - 15:00 UTC  
UOL 1:2 ORG
May 14, 2021 - 22:40 UTC  
E8 2:0 BK ROG W
May 14, 2021 - 22:00 UTC  
Tragik 0:2 AE
May 14, 2021 - 21:20 UTC  
ASUS 2:0 STMN
May 14, 2021 - 20:40 UTC  
Zygnus 2:1 OG
May 14, 2021 - 20:00 UTC  
Q9 3:0 RNG
May 14, 2021 - 21:00 UTC  
FPX 3:1 Wolves
May 14, 2021 - 19:00 UTC  
QG 3:0 TOE
May 14, 2021 - 17:00 UTC  
Zygnus B 0:1 Vitro
May 13, 2021 - 20:40 UTC  
Tribe 2:0 11ty
May 13, 2021 - 20:00 UTC  
Nova.Inv 0:2 Zygnus
May 13, 2021 - 19:30 UTC  
Trovo.MYM 2:0 F4
May 13, 2021 - 19:00 UTC  
AE 2:1 Tragik
May 13, 2021 - 21:40 UTC  
UOL 0:2 Zygnus
May 13, 2021 - 21:00 UTC  
HYP 1:0 ORG
May 13, 2021 - 20:30 UTC  
BK ROG W 2:0 STMN
May 13, 2021 - 20:00 UTC  
DYG 3:0 OG
May 13, 2021 - 21:00 UTC  
KZ 3:1 Weibo
May 13, 2021 - 19:00 UTC  
Nova.CN 1:3 eStarPro
May 13, 2021 - 17:00 UTC  
11ty 2:0 Vitro
May 11, 2021 - 20:40 UTC  
Zygnus B 2:0 Shred
May 11, 2021 - 20:00 UTC  
F4 1:2 Exiled
May 11, 2021 - 19:30 UTC  
Nova.Inv 0:2 Zygnus
May 11, 2021 - 19:00 UTC  
Tragik 2:1 Zygnus
May 11, 2021 - 21:40 UTC  
ORG 0:0 E8
May 11, 2021 - 21:00 UTC  
BK ROG W 2:0 UOL
May 11, 2021 - 20:30 UTC  
STMN 2:1 Ultima
May 11, 2021 - 20:00 UTC  
DAL 3:1 RØKKR
May 9, 2021 - 17:00 UTC      
Zygnus 1:2 STMN
May 9, 2021 - 22:40 UTC  
ATL 3:0 CHI
May 9, 2021 - 15:30 UTC     
Tragik 2:0 OG
May 9, 2021 - 22:00 UTC  
E8 2:0 AE
May 9, 2021 - 21:20 UTC  
SEA 1:3 LDN
May 9, 2021 - 14:00 UTC      
BK ROG W 2:0 ORG
May 9, 2021 - 20:40 UTC  
UOL 0:2 ASUS
May 9, 2021 - 20:00 UTC  
eStarPro 0:3 Q9
May 9, 2021 - 21:00 UTC  
RNG 2:3 LF
May 9, 2021 - 19:00 UTC