Category:Russian Players

From Liquipedia Overwatch Wiki

List of players from Russia Russia.

Player Name Role Team
Anak Kiryl Nikalayenka Support/Flex
COOLLER Anton Singov Flex/DPS
Retired
Dikker Dmitry Borisenkov Flex/Support
Engh Andrey Sholokhov Flex/Support CIS Hope
Forsak3n Viktors Bernevs Support
FreeD Vitaly Popov DPS
Fyzu Dmitry Petrov
Godspeed Stepan Serov
Haze Danil Kalashnikov Flex
MayN Alexander Muhin Support CIS Hope
Mistakes Stanislav Danilov DPS Boston Uprising
NLaaeR Ilya Koppalov DPS Last Night's Leftovers
Norgac Alexander Bagaev Tank
Redzzzz Aleksandr Grigorev Tank
Rubikon Ruben Zurabyan Support
ShaDowBurn George Gushcha DPS Philadelphia Fusion
Svetaska Svetlana Alexeeva
Tonic Denis Rulyov Tank
Txao Ilya Makarov Flex CIS Hope
cYpheR Alexey Yanushevsky DPS
Retired
pkmk Artem Nechayev Support
uNFixed Andrey Leonov Flex/DPS CIS Hope

Pages in category "Russian Players"

The following 22 pages are in this category, out of 22 total.