Do You Fox Wit It?: Singles Bracket

From Liquipedia Smash Wiki

Winners Bracket[edit]

Winners Round 1
 USA Fly Amanita
2
 USA Alan
0
 USA Delphiki
0
 USA Reno
2
 USA Lord
2
 USA KBJ
0
 Japan Flash
2
 USA MacD
1
 USA Shroomed
2
 USA DoH
0
 USA Westballz
1
 USA Zhu
2
 USA Hax
2
 USA Darrell
1
 USA Laudandus
2
 USA Squid
0
 USA SFAT
2
 USA KFC
0
 USA Fiction
2
 USA Tafokints
0
 USA ConnorTheKid
0
 USA Silent Wolf
2
 USA Mew2King
2
 USA Dr. Z
0
 USA Lucky
2
 USA GERM
1
 USA HugS
2
 USA NMW
0
 USA Kira
2
 USA Colbol
0
 USA PewPewU
2
 USA Sung
0
Winners Round 2
 USA Fly Amanita
2
 USA Reno
0
 USA Lord
2
 Japan Flash
1
 USA Shroomed
2
 USA Zhu
1
 USA Hax
2
 USA Laudandus
0
 USA SFAT
2
 USA Fiction
0
 USA Silent Wolf
2
 USA Mew2King
1
 USA Lucky
2
 USA HugS
0
 USA Kira
0
 USA PewPewU
2
Winners Round 3
 USA Fly Amanita
2
 USA Lord
0
 USA Shroomed
0
 USA Hax
2
 USA SFAT
1
 USA Silent Wolf
2
 USA Lucky
2
 USA PewPewU
1
Winners Round 4
 USA Fly Amanita
0
 USA Hax
3
 USA Silent Wolf
3
 USA Lucky
0

Losers Bracket[edit]

Losers Round 1
 USA Alan
2
 USA Delphiki
0
 USA KBJ
0
 USA MacD
2
 USA DoH
0
 USA Westballz
2
 USA Darrell
2
 USA Squid
0
 USA KFC
1
 USA Tafokints
2
 USA ConnorTheKid
2
 USA Dr. Z
0
 USA GERM
0
 USA NMW
2
 USA Colbol
2
 USA Sung
0
Losers Round 2
 USA Kira
0
 USA Alan
2
 USA HugS
1
 USA MacD
2
 USA Mew2King
2
 USA Westballz
0
 USA Fiction
2
 USA Darrell
0
 USA Laudandus
1
 USA Tafokints
2
 USA Zhu
2
 USA ConnorTheKid
0
 Japan Flash
2
 USA NMW
0
 USA Reno
0
 USA Colbol
2
Losers Round 3
 USA Alan
0
 USA MacD
2
 USA Mew2King
0
 USA Fiction
2
 USA Tafokints
1
 USA Zhu
2
 Japan Flash
0
 USA Colbol
2
Losers Round 4
 USA Shroomed
2
 USA MacD
0
 USA Lord
1
 USA Fiction
2
 USA PewPewU
2
 USA Zhu
0
 USA SFAT
2
 USA Colbol
0
Losers Round 5
 USA Shroomed
0
 USA Fiction
2
 USA PewPewU
1
 USA SFAT
2
Losers Round 6
 USA Lucky
2
 USA Fiction
1
 USA Fly Amanita
1
 USA SFAT
2

Final Singles Bracket[edit]

From Winners
 USA Hax
3
 United States of America Hax
 United States of America Silent Wolf
Battlefield
Yoshi's Story
Battlefield
Battlefield
Yoshi's Story
 USA Silent Wolf
2
From Losers
 USA Lucky
1
 United States of America Lucky
 United States of America SFAT
Final Destination
Battlefield
Dream Land
Dream Land
 USA SFAT
3
Losers Finals
 USA Silent Wolf
3
 United States of America Silent Wolf
 United States of America SFAT
Battlefield
Dream Land
Dream Land
 USA SFAT
0
Grand Finals
 USA Hax
3
 United States of America Hax
 United States of America Silent Wolf
Battlefield
Battlefield
Yoshi's Story
Battlefield
Yoshi's Story
 USA Silent Wolf
2