Foreigners (Asia)

From Liquipedia StarCraft Brood War Wiki
ID Name Team Country Race
Pj Sha Jun Chun (retired) ChinaChina Protoss
JayStar Ding Wei The. ChinaChina Protoss
Legend Luo Xian FRDS ChinaChina Protoss
RushGoon Ye Rong Long DuskBin E-sports ChinaChina Terran
Mihu Hu ChunXu N/A ChinaChina Terran
Super Zhang Ming Lu N/A ChinaChina Terran
F91 Sun Yi Feng New.F) ChinaChina Zerg
Fengzi Zhang Chun Lei Star Cruiser ChinaChina Zerg
JohnRambo James Ming Keet Foo N/A MalaysiaMalaysia Terran
SEn Yang Chia Cheng DuskBin E-sports TaiwanTaiwan Zerg